​Parliamentary proceedings concerning the introduction of the Emergency Powers Act

The application and implementing decrees concerning the Emergency Powers Act issued by the Government were delivered to the Parliament for processing.

Parliamentary proceedings concerning the Government decrees

Spring 2020

M 1/2020

Muu asia M 1/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93–95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta.

Lähetekeskustelussa 17.3.2020 (PTK 25/2020, asiakohta 2) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 17.3. klo 17.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 2/2020, 18.3.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 1/2020)

Ainoa käsittely 18.3.2020 (PTK 27/2020, asiakohta 2): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valmiuslain 86, 88, 93–95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 § on kumottava. Muilta osin asetus saa jäädä voimaan. Asetuksen 3 §:ään on tehtävä mietinnössä kuvattu tekninen muutos. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 18.3. klo 14.20

M 2/2020

Muu asia M 2/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi

Lähetekeskustelussa 17.3.2020 (PTK 25/2020, asiakohta 3) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 17.3. klo 17. Katso myös asian M 1/2020 lähetekeskustelu.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 3/2020, 18.3.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 2/2020)

Ainoa käsittely 18.3.2020 (PTK 27/2020, asiakohta 3): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 18.3. klo 14.20

M 3/2020

Muu asia M 3/2020: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista

Lähetekeskustelussa 17.3.2020 (PTK 25/2020, asiakohta 4) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään torstaina 19.3.2020 klo 12 mennessä. Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 17.3. klo 17. Katso myös asian M 1/2020 lähetekeskustelu.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 1/2020 19.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 4/2020, 19.3.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 3/2020)

Ainoa käsittely 19.3.2020 (PTK 29/2020, asiakohta 3): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei valtioneuvoston asetusta kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista kumota. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 19.3. klo 17.20

M 4/2020

Muu asia M 4/2020: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Lähetekeskustelussa 17.3.2020 (PTK 25/2020, asiakohta 5) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään torstaina 19.3.2020 klo 12 mennessä. Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 17.3. klo 17. Katso myös asian M 1/2020 lähetekeskustelu.

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 2/2020 19.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 6/2020, 25.3.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 4/2020)

Ainoa käsittely 25.3.2020 (PTK 33/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen voimassaolevia 1 ja 2 sekä 4–11 §:ää kumota, ja ettei asetusta varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annettua valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta kumota. Asian käsittely päättyi.

Yhdistetty asia: M 6/2020​

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 25.3. klo 15.15

M 5/2020

Muu asia M 5/2020: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Lähetekeskustelussa 17.3.2020 (PTK 25/2020, asiakohta 6) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto viimeistään torstaina 19.3.2020 klo 12 mennessä. Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 17.3. klo 17. Katso myös asian M 1/2020 lähetekeskustelu.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 1/2020 19.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 5/2020, 19.3.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 5/2020)

Ainoa käsittely 19.3.2020 (PTK 29/2020, asiakohta 4): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei valtioneuvoston asetusta väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä kumota. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 19.3. klo 17.20

M 6/2020

Muu asia M 6/2​​020​: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelussa 24.3.2020 (PTK 31/2020, asiakohta 4) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään keskiviikkona 25.3.2020 klo 11 mennessä.

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 2/2020 19.3.2020

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 3/2020 25.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 6/2020 25.3.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot, katso M 4/2020

Ainoa käsittely 25.3.2020 (PTK 33/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen voimassaolevia 1 ja 2 sekä 4–11 §:ää kumota, ja ettei asetusta varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annettua valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta kumota. Asian käsittely päättyi.

Yhdistetty asia: M 4/2020

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 25.3. klo 15.15

M 7/2020

Muu asia M 7/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96–103 §:n soveltamisesta

Lähetekeskustelussa 26.3.2020 (PTK 36/2020, asiakohta 5) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto viimeistään perjantaina 27.3.2020 klo 11 mennessä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 2/2020, 27.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 7/2020, 27.3.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 7/2020)

Ainoa käsittely 27.3.2020 (PTK 40/2020, asiakohta 3): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96–103 §:n soveltamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 27.3. klo 20.40

M 8/2020

Muu asia M 8/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Lähetekeskustelussa 26.3.2020 (PTK 36/2020, asiakohta 4) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 8/2020)

Asian käsittely raukesi 27.3.2020.

M 9/2020

Muu asia M 9/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Lähetekeskustelussa 27.3.2020 (PTK 38/2020, asiakohta 6) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 8/2020, 27.3.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot, katso M 8/2020

Ainoa käsittely 27.3.2020 (PTK 40/2020, asiakohta 2): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta 27.3.2020 annettu valtioneuvoston asetus saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 27.3. klo 20.40

M 10/2020

Muu asia M 10/2020: Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi

Lähetekeskustelussa 30.3.2020 (PTK 42/2020, asiakohta 5) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 11/2020, 3.4.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 10/2020

Ainoa käsittely 3.4.2020 (PTK 48/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi 27.3.2020 annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.

M 11/2020

Muu asia M 11/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Lähetekeskustelussa 1.4.2020 (PTK 43/2020, asiakohta 3) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto

Sivitysvaliokunnan lausunto SiVL 4/2020, 2.4.2020 

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 9/2020, 2.4.2020  

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 11/2020)

Ainoa käsittely 2.4.2020 (PTK 45/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan, valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan ja valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi. 

Yhdistetty asia: M 12/2020, M 14/2020

M 12/2020

Muu asia M 12/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Lähetekeskustelussa 1.4.2020 asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. Katso asian M 11/2020 lähetekeskustelu

Sivitysvaliokunnan lausunto SiVL 4/2020, 2.4.2020 

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 9/2020, 2.4.2020 

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 12/2020)

Ainoa käsittely 2.4.2020 (PTK 45/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan, valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan ja valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi. 

Yhdistetty asia: M 11/2020

M 13/2020

Muu asia M 13/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Lähetekeskustelussa 1.4.2020 asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. Katso asian M 11/2020 lähetekeskustelu

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 12/2020, 6.4.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 13/2020)

Ainoa käsittely 6.4.2020 (PTK 51/2020, asiakohta 4): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

M 14/2020

Muu asia M 14/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta

Lähetekeskustelussa 1.4.2020 asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. Katso asian M 11/2020 lähetekeskustelu

Sivitysvaliokunnan lausunto SiVL 4/2020, 2.4.2020 

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 9/2020, 2.4.2020 

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 14/2020)

Ainoa käsittely 2.4.2020 (PTK 45/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan, valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan ja valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

Yhdistetty asia: M 11/2020

M 15/2020

Muu asia M 15/2020: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi

Lähetekeskustelussa 1.4.2020 (PTK 43 /2020, asiakohta 7) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 10/2020, 2.4.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 15/2020

Ainoa käsittely 2.4.2020 (PTK 45/2020, asiakohta 3): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi 31.3.2020 annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.

M 16/2020

Muu asia M 16/2020: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Lähetekeskustelussa 6.4.2020 (PTK 51/2020, asiakohta 6) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 13/2020, 16.4.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 16/2020) 

Ainoa käsittely 16.4.2020 (PTK 55/2020, asiakohta 4): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.

M 17/2020

Muu asia M 17/2020: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Lähetekeskustelussa 6.4.2020 (PTK 49/2020, asiakohta 4) ja (PTK 51/2020, asiakohta 7) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 5/2020, 14.4.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 14/2020, 16.4.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 17/2020)

Ainoa käsittely 16.4.2020 (PTK 55/2020, asiakohta 5): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.

M 18/2020

Muu asia M 18/2020: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Lähetekeskustelussa 6.4.2020 (PTK 51/2020, asiakohta 5) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 15/2020, 16.4.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 18/2020)  

Ainoa käsittely 16.4.2020 (PTK 55/2020, asiakohta 6): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.

M 20/2020

Muu asia M 20/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Lähetekeskustelussa 6.5.2020 (PTK 67/2020, asiakohta 6) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 17/2020, 6.5.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 20/2020)

Ainoa käsittely 7.5.2020 (PTK 69/2020, asiakohta 2): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

M 21/2020

Muu asia M 21/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta

Lähetekeskustelussa 6.5.2020 (PTK 67/2020, asiakohta 7) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 18/2020, 6.5.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 21/2020)

Ainoa käsittely 7.5.2020 (PTK 69/2020, asiakohta 3): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

M 22/2020

Muu asia M 22/2020: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Lähetekeskustelussa 13.5.2020 (PTK 72/2020, asiakohta 5) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 6/2020, 20.5.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 19/2020, 3.6.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 22/2020)

Ainoa käsittely 3.6.2020 (PTK 86/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.

M 23/2020

Muu asia M 23/2020: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja 

Lähetekeskustelussa 13.5.2020 (PTK 72/2020, asiakohta 6) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 20/2020, 3.6.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 23/2020)

Ainoa käsittely 3.6.2020 (PTK 86/2020, asiakohta 3): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.​​​​

Spring 2021

M 1/2021

Muu asia M 1/2021: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta 

Lähetekeskustelussa 8.3.2021 (PTK 20/2021, asiakohta 5) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 2/2021, 10.3.2021

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 1/2021)

Ainoa käsittely 11.3.2021 (PTK 22/2021, asiakohta 4): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 § on kumottava siltä osin kuin ne koskevat toimivaltuuksien soveltamista Ahvenanmaan maakunnassa ja että muilta osin asetus saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi. 

M 2/2021

Muu asia M 2/2021: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Lähetekeskustelussa 8.3.2021 (PTK 20/2021, asiakohta 6) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 1/2021, 10.3.2021

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 2/2021)

Ainoa käsittely 11.3.2021 (PTK 22/2021, asiakohta 3): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 § on kumottava siltä osin kuin ne koskevat toimivaltuuksien soveltamista Ahvenanmaan maakunnassa ja että muilta osin asetus saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

M 3/2021

Muu asia M 3/2021: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Lähetekeskustelussa 11.3.2021 (PTK 22/2021, asiakohta 5) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 3/2021, 18.3.2021

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 3/2021)

Ainoa käsittely 18.3.2021 (PTK 25/2021, asiakohta 2): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi 8.3.2021 annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi. 

M 4/2021

Muu asia M 4/2021: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja

Lähetekeskustelussa 18.3.2021 (PTK 24/2021, asiakohta 4) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 3/2021, 23.3.2021 

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 5/2021, 25.3.2021 

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 4/2021)

Ainoa käsittely 26.3.2021 (PTK 32/2021, asiakohta 6): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja kumotaan siltä osin kuin se koskee määräajoista poikkeamista lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa ja että asetusta ei muilta osin kumota. Asian käsittely päättyi. 

M 5/2021

Muu asia M 5/2021: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Lähetekeskustelussa 6.4.2021 (PTK 34/2021, asiakohta 4) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 10/2021, 6.4.2021

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 6/2021, 8.4.2021

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 5/2021

Ainoa käsittely 9.4.2021 (PTK 38/2021, asiakohta 4): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi 28.3.2021 annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.  

M 6/2021

Muu asia M 6/2021: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelussa 14.4.2021 (PTK 40/2021, asiakohta 4) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 8/2021, 15.4.2021 

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 6/2021

Ainoa käsittely 15.4.2021 (PTK 42/2021, asiakohta 2): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta annettu valtioneuvoston asetus (275/2021) kumotaan siltä osin kuin se koskee asetuksen soveltamista Pohjois-Savon maakunnassa ja että asetusta ei muilta osin kumota. Asian käsittely päättyi.  

M 7/2021

Muu asia M 7/2021: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Asian käsittely raukesi 19.4.2021, koska valtioneuvoston asetuksen voimassaolo on päättynyt 18.4.2021.

​Other legislative initiatives issued during the coronavirus outbreak and their processing in the Parliament​​

HE 25/2020

Hallituksen esitys HE 25/2020 eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelussa 24.3.2020 (PTK 31/2020, asiakohta 12) asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 7/2020, 25.3.2020

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 5/2020, 25.3.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (HE 25/2020)

Ensimmäisessä käsittelyssä 25.3.2020 (PTK 34/2020, asiakohta 2) eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 25/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 25.3.2020 klo 22

Toisessa käsittelyssä (PTK 41/2020, asiakohta 2) 28.3.2020 eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 25/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 28.3.2020 klo 10

HE 22/2021

Hallituksen esitys HE 22/2021 eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelussa 2.3.2021 (PTK 17/2021, asiakohta 3) asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 6/2021, 2.3.2021

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 4/2021, 4.3.2021

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (HE 22/2021)

Ensimmäisessä käsittelyssä 5.3.2021 (PTK 19/2021, asiakohta 3) eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 22/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toisessa käsittelyssä 8.3.2021 (PTK 20/2021, asiakohta 4) eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 22/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

HE 38/2021

Hallituksen esitys HE 38/2021 eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelussa 23.3.2021 (PTK 28/2021, asiakohta 2) asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 11/2021, 25.3.2021

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 7/2021, 25.3.2021

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (HE 38/2021)

Ensimmäisessä käsittelyssä 25.3.2021 (PTK 31/2021, asiakohta 3) eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 22/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toisessa käsittelyssä 28.3.2021 (PTK 33/2021, asiakohta 3) eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 38/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

HE 39/2021

Hallituksen esitys HE 39/2021 eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta

Lähetekeskustelussa 26.3.2021 (PTK 32/2021, asiakohta 4) ja 28.3.2021 (PTK 33/2021, asiakohta 2) asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 12/2021, 31.3.2021

– tallenne: Perustuslakivaliokunnan infotilaisuus liikkumisrajoituksia koskevasta lausunnosta 31.3.

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 9/2021, 31.3.2021

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 4/2021, 31.3.2021

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (HE 39/2021)

Hallitus peruutti eduskunnalle 25.3.2021 annetun hallituksen esityksen 31.3.2021