​Literature and online sources

Literature

Adams, Jad: Women and the Vote : a World History. Oxford University Press 2014.
Availability of Adam’s publication in the Library of Parliament

Dahlerup, Drude – Leyenaar Monique (eds.): Breaking male dominance in old democracies. Oxford: Oxford University Press, cop. 2013.
Availability of Dahlerup´s et al. publication in the Library of Parliament

Edustuksellinen demokratia : Kansanvalta 2007 -toimikunnan välimietintö. Helsinki: Oikeusministeriö, 2005.
Availability of Edustuksellinen demokratia publication in the Library of Parliament

Grönlund, Kimmo – Wass, Hanna (toim.): Poliittisen osallistumisen eriytyminen : eduskuntavaalitutkimus 2015.  Helsinki : Oikeusministeriö 2016.
Availability of Grönlund´s et al. publication in the Library of Parliament

Hagman, Lucina: Naisten ohjelma lähestyviä vaaleja varten. Porvoo, WSOY, 1906.
Availability of Hagman´s publication in the Library of Parliament

Hellsten, Villiina: Naiset ehdokkaina ja äänestäjinä. Julkaisussa Hyvinvointikatsaus 1/2006, s. 15–20. 
Availability of Hyvinvointikatsaus magazine in the Library of Parliament

Holli, Anne Maria – Wass, Hanna: Gender-based voting in the parliamentary elections of 2007 in Finland. Julkaisussa European journal of political research. 49 (2010): 5, s. 598–630.
Availability of European journal of political research magazine in the Library of Parliament

Holli, Anne Maria – Wass, Hanna: Sukupuoli ja äänestäminen. Teoksessa Vaalit yleisödemokratiassa : eduskuntavaalitutkimus 2007. Borg, Sami – Paloheimo, Heikki (toim.). Tampere: Tampere University Press, 2009.
Availability of Borg´s et al. publication in the Library of Parliament

Huttunen, Taina: Pitkä tie Pohjois-Karjalasta Arkadianmäelle : naisten edustajaehdokkuudet ja naiskansanedustajien kouliintumishistoria 1907–1999. Joensuu: University of Eastern Finland, 2012.
Availability of Huttunen´s publication in the Library of Parliament

Koskinen, Pirkko K.: Äänioikeuden lainsäädäntöhistoriaa. Teoksessa Yksi kamari – kaksi sukupuolta : Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Helsinki: Eduskunnan kirjasto 1997.
Availability of Yksi kamari – kaksi sukupuolta publication in the Library of Parliament

Kuusipalo, Jaana: Sukupuolittunut poliittinen edustus Suomessa. Tampere, Tampere University Press, 2011.
Availability of Kuusipalo´s publication in the Library of Parliament

Niemi, Mari K.: Kaksi tietä huipulle : media ja puoluejohtajuus Suomessa naisten noususta populismin aaltoon. Turku: Turun yliopisto, 2014.
Availability of Niemi´s publication in the Library of Parliament

Suomen eduskunta 100 vuotta : naiset eduskunnassa, osa 4. Helsinki: Edita, 2006.
Availability of Suomen eduskunta 100 vuotta publication in the Library of Parliament

Sulkunen, Irma: Suomi naisten äänioikeuden edelläkävijänä. Teoksessa Suomen eduskunta 100 vuotta : naiset eduskunnassa, osa 4, osa 4. Helsinki, Edita 2006.
Availability of Suomen eduskunta 100 vuotta publication in the Library of Parliament

Suomen kansanedustuslaitoksen historia 5. Eduskunnan historiakomitea – Seitkari, O: Edustuslaitoksen uudistus 1906. Tuominen, Uuno: Autonomian ajan yksikamarinen eduskunta 1907–1916. Helsinki: Eduskunnan historiakomitea, 1958.
Availability Suomen kansanedustuslaitoksen historia 5 publication in the Library of Parliament

Suomen kansanedustuslaitoksen historia. 9 : eduskunnan valitseminen 1907–1963. Eduskunnan historia komitea – Tarkiainen, Tuttu: . Helsinki : Eduskunnan historiakomitea, 1971.
Availability Suomen kansanedustuslaitoksen historia. 9 publication in the Library of Parliament

Yksi kamari – kaksi sukupuolta : Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset.  Markkola, Pirjo – Ramsay, Alexandra (toim.). Helsinki : Eduskunnan kirjasto, 1997.
Availability of Yksi kamari – kaksi sukupuolta : Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset publication in the Library of Parliament
 

Online sources

100 vuotta eduskuntavaaleja. YLE 

2019 European election results, MEPs' gender balance by country:2019. European Parliament

Eduskuntavaalit. Tilastokeskus

Eduskuntavaalit 1907.  Oikeusministeriö 

Eduskuntavaalitilastot 1907-2007. Tilastokeskus 

Gender Quotas Database

Hellsten, Villiina: Vaalit ja naisten aktiivisuus​. Tilastokeskus

Inter-Parliamentarian Union (IPU):
IPU Parline
Global and regional averages of women in national parliaments
Monthly ranking of women in national parliaments 
Women in politics 2021

Naisten ja miesten äänioikeus toteutui Suomessa täysimittaisesti ensimmäisenä maailmassa. itsenaisyys100.fi-sivusto 

Fulla politiska rättigheter för kvinnor i 100 år​. aanioikeus.fi

Naisten äänioikeus ja vaalikelpoisuus. Verkkojulkaisussa 100 vuotta naisten elämää ja tekoja. 

Perälä, Annu: Valiokunnat ja sukupuoli. Eduskuntatutkimuksen keskus, blogiteksti

Pärssinen, Hilja: Naiset mukaan : vähän äänioikeusasiasta. 1905 

Sulkunen, Irma: Suurlakko ja naisten äänioikeus​. Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta

Suomen tilastollinen vuosikirja 2011. Tilastokeskus

Suomen tilastollinen vuosikirja 2015. Tilastokeskus

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit. 1. Ehdokkaiden tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2011. Tilastokeskus

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit. 1. Ehdokkaiden ja valittujen tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2015. Tilastokeskus 

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit. 1. Ehdokkaiden tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2019.  Tilastokeskus

Yksi kamari - kaksi sukupuolta : Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Eduskunnan kirjasto, 2017.


Appendix: Women's suffrage 110 years information package​​​