Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Literature and online sources

​Literature and online sources

Literature

Adams, Jad: Women and the Vote. A World History. Oxford University Press 2014.
Availability in the Library of Parliament.

Dahlerup, Drude – Leyenaar Monique (eds.): Breaking male dominance in old democracies. Oxford: Oxford University Press, cop. 2013. Availability in the Library of Parliament.

Edustuksellinen demokratia. Kansanvalta 2007 -toimikunnan välimietintö. Helsinki: Oikeusministeriö, 2005. Availability in the Library of Parliament. 

Hagman, Lucina: Naisten ohjelma lähestyviä vaaleja varten. Porvoo, Werner Söderström 1906. Availability in the Library of Parliament.

Hellsten, Villiina: Naiset ehdokkaina ja äänestäjinä. Julkaisussa Hyvinvointikatsaus 1/2006, s. 15-20. Availability in the Library of Parliament. –  Electronic material

Holli, Anne Maria – Wass, Hanna: Gender-based voting in the parliamentary elections of 2007 in Finland. Julkaisussa European journal of political research. 49 (2010): 5, s. 598-630. Availability in the Library of Parliament. –  Electronic material on the library’s customer computers and in Parliament’s local area network

Holli, Anne Maria – Wass, Hanna: Sukupuoli ja äänestäminen. Teoksessa Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Borg, Sami – Paloheimo, Heikki (toim.). Tampere: Tampere University Press, 2009. Availability in the Library of Parliament.

Huttunen, Taina: Pitkä tie Pohjois-Karjalasta Arkadianmäelle. Naisten edustajaehdokkuudet ja naiskansanedustajien kouliintumishistoria 1907–1999. Joensuu: University of Eastern Finland, 2012.  Availability in the Library of Parliament. –  Electronic material

Koskinen, Pirkko K.: Äänioikeuden lainsäädäntöhistoriaa. Teoksessa Yksi kamari – kaksi sukupuolta. Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Helsinki: Eduskunnan kirjasto 1997. Availability in the Library of Parliament.

Kuusipalo, Jaana: Sukupuolittunut poliittinen edustus Suomessa. Tampere, Tampere University Press, 2011. Availability in the Library of Parliament. 
Electronic material

Naiset eduskunnassa. Suomen eduskunta 100 vuotta, osa 4. Helsinki: Edita, 2006.
Availability in the Library of Parliament.

Niemi, Mari K.: Kaksi tietä huipulle. Media ja puoluejohtajuus Suomessa naisten noususta populismin aaltoon. Turku: Turun yliopisto, 2014. Availability in the Library of Parliament. – Electronic material

Sulkunen, Irma: Suomi naisten äänioikeuden edelläkävijänä. Teoksessa Naiset eduskunnassa. Suomen eduskunta 100 vuotta, osa 4. Helsinki, Edita 2006.
Availability in the Library of Parliament.

Suomen kansanedustuslaitoksen historia 5. Eduskunnan historiakomitea – Seitkari, O: Edustuslaitoksen uudistus 1906. Tuominen, Uuno: Autonomian ajan yksikamarinen eduskunta 1907–1916. Helsinki: Eduskunnan historiakomitea, 1958. Availability in the Library of Parliament.

Suomen kansanedustuslaitoksen historia. 9. Eduskunnan historia komitea – Tarkiainen, Tuttu: Eduskunnan valitseminen 1907-1963. Helsinki : Eduskunnan historiakomitea, 1971. Availability in the Library of Parliament.

Yksi kamari – kaksi sukupuolta. Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Markkola, Pirjo –Ramsay, Alexandra (toim.). Helsinki : Eduskunnan kirjasto, 1997. Availability in the Library of Parliament.

Online sources

100 vuotta eduskuntavaaleja. YLE 

Eduskuntavaalit. Tilastokeskus

Eduskuntavaalit 1907.  Oikeusministeriö 

Eduskuntavaalitilastot 1907-2007. Tilastokeskus 

Hellsten, Villiina: Vaalit ja naisten aktiivisuus. Tilastokeskus

Inter-Parliamentarian Union (IPU):
Women in National Parliaments, world average
Women in National Parliaments, world classification
Women in Regional Parliamentary Assemblies  

Naisten ja miesten osuus eduskuntavaaliehdokkaista. Suomen vaalitutkimusportaali 

Naisten ja miesten äänioikeus toteutui Suomessa täysimittaisesti ensimmäisenä maailmassa. itsenaisyys100.fi-sivusto 

Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsingin yliopiston Kristiina-instituutti

Naisten äänioikeus ja vaalikelpoisuus. Verkkojulkaisussa 100 vuotta naisten elämää ja tekoja. 

Perälä, Annu: Valiokunnat ja sukupuoli. Eduskuntatutkimuksen keskus, blogiteksti

Pärssinen, Hilja: Naiset mukaan : vähän äänioikeusasiasta. 1905 

Sulkunen, Irma: Suurlakko ja naisten äänioikeus. Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta

Suomen tilastollinen vuosikirja 2011. Tilastokeskus

Suomen tilastollinen vuosikirja 2015. Tilastokeskus

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit. 1. Ehdokkaiden tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2011. Tilastokeskus

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit. 1. Ehdokkaiden ja valittujen tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2015. Tilastokeskus 


Appendix: Women's suffrage 110 years information package

 Page contents