Valtiopäivätanssiaiset 1863. Kuva: Mihaly von Zichy 1864 / Helsingin kaupungin kuva-arkisto

Alla armahan lakimme – Valtiopäivät 1863–1864

Mikä merkitys vuoden 1863 säätyvaltiopäivillä on nykypäivän Suomelle? Keitä olivat säätyjen edusmiehet 150 vuotta sitten? Verkkonäyttely esittelee säätyvaltiopäivien historiaa ja merkitystä nykypäivän Suomelle.

Verkkonäyttelyn on tuottanut Kansallisarkisto yhteistyössä maakunta-arkistojen ja Eduskunnan kirjaston kanssa.

Lisää tietoa edustajien valitsemisesta.

Suomesta tuli Venäjän suuriruhtinaskunta vuosina 1808–1809 käydyssä Suomen sodassa.

Lisää tietoa valtiopäivätyöskentelystä.

Jokaisella neljästä säädystä oli oma puhemiehensä, jonka keisari oli valinnut säätyä kuulematta.

Lisää tietoa säätyjen hajaantumisesta.

Valtiopäivien virallinen päättäjäispäivä oli 15. huhtikuuta 1864. Juhlallisuudet alkoivat jumalanpalveluksella Nikolainkirkossa.

Lisää tietoa vuosien 1863-1864 edusmiehistä.

Vuosien 1863-1864 edusmiehet sijoitettuna kartalle.

Lisää tietoa järjestäytymisestä.

Edustajien nimeämisen jälkeen oli aika kokoontua Helsinkiin. Säätyjen kokoontumispaikkana oli Ritarihuone.

Lisää tietoa valtiopäivien päätöksistä.

Valtiopäivät käsitteli 50 keisarilta saatua armollista esitystä.

Lisää tietoa valtiopäivien merkityksestä.

Uudelleen käynnistyneen valtiopäivätoiminnan tärkein saavutus oli lainsäädäntötyön käynnistyminen pitkän tauon jälkeen.

Lisää tietoa valtiopäivätehtävistä.

Tehtäviä koululaisille.