​Suullisten kysymysten laatiminen
Nuorten parlamentin täysistuntoon 2022

Nuorten parlamentin istuntoon 25.3.2022 ilmoittautuneet parlamenttikerhot voivat lähettää täysistuntoa varten saman verran suullisia kysymyksiä kuin ovat saaneet edustajapaikkoja. Kerhot toimittavat kysymykset sähköisellä lomakkeella, joka avataan joulukuussa 2021. Valinta päiväjärjestykseen tehdään kaikkien määräaikaan (ilmoitetaan myöhemmin) mennessä lähetettyjen kysymysten pohjalta.

Tee kysymyksestä lyhyt ja selkeä, suositeltava pituus on maksimissaan 8 riviä. Kirjoita kysymykselle myös otsikko, esimerkiksi Ilmaston lämpeneminen, Koulujen kesälomien siirtäminen. Kirjoita otsikon jälkeen tulevaan kysymysosaan ensin kysymyksen perusteluosa/asian tausta ja sijoita loppuun varsinainen kysymys.

Suotavaa on lisäksi mainita, kenelle ministerille osoitat kysymyksen. Kysymyksiä ei jaeta ennen istuntoa ministereille tai muille tahoille. Niiden otsikot kuitenkin näkyvät istunnon päiväjärjestyksestä ja menevät sen myötä tiedoksi ministereille.

Saapuneista kysymyksistä noin 40 otetaan istunnon päiväjärjestykseen. Päiväjärjestykseen otetut kysymykset jaetaan kysyjien paikoille ennen varsinaista Nuorten parlamentin istuntoa. Näin jokainen edustaja, jonka nimi on päiväjärjestyksessä, voi varautua siihen, että hän saa esittää kysymyksensä. Yleensä aika ei kuitenkaan riitä aivan kaikkien kysymysten esittämiseen.

​Kysymysten valinta päiväjärjestykseen

Päiväjärjestykseen vaikuttava äänestys tapahtuu määräaikaan mennessä lähetettyjen kysymysten kesken. Parlamenttikerholaisten lisäksi kuka tahansa voi äänestää palvelussa kysymyksiä, joiden haluaisi tulla valituksi päiväjärjestykseen. Äänestysaika ilmoitetaan myöhemmin. Äänestyksen perusteella valitaan noin puolet päiväjärjestykseen tulevista kysymyksistä.

Toisen puolen osalta päiväjärjestykseen valittavien kysymysten valinta tapahtuu eduskunnassa.

Lopullisessa valinnassa huomioidaan myös seuraavat seikat:

Aihepiirit, jotka määräytyvät kunkin ministerin toimialan mukaan. Kysymyksiä pyritään valitsemaan kaikilta toimialoilta.

Kysymysten alueellinen jakautuminen. Päiväjärjestys laaditaan niin, että siinä on jokaisesta edustettuna olevasta vaalipiiristä vähintään yksi kysymys/kysyjä.

Sukupuolijakauma. Kyselytunnille pyritään ottamaan kumpaakin sukupuolta edustavien kysymyksiä samassa suhteessa kuin heitä on parlamentissa edustettuna.

Kielellinen edustavuus. Päiväjärjestykseen otetaan sekä suomen- että ruotsinkielisiä kysymyksiä. Tässäkin pyritään tasapuolisuuteen ja suhteellisuusperiaatteen toteutumiseen.

Päiväjärjestyksen ennakkotieto lähetetään kouluihin n. 2 viikkoa ennen istuntoa lähtevässä kerhonohjaajakirjeessä. Kaikki istuntoa varten lähetetyt kysymykset julkaistaan istunnon jälkeen tällä sivustolla.

​Kysymysmalli

Keravanjoen koulu, Kerava, Uudenmaan vaalipiiri
Marika Masalin

Suomen toimet Itämeren suojelussa

Arvoisa puhemies! Itämeren tilasta kuulee aika ajoin huolestuttavia uutisia erityisesti sinne vieläkin päätyvistä päästöistä. Miten Suomi on toiminut ja aikoo tulevaisuudessa vaikuttaa, jotta Itämeren tila kohentuisi ja se olisi terveellinen ympäristö jälkipolville?

Kysymysten lähettäminen

Kysymykset lähetetään sähköisellä lomakkeella. Lomakkeeseen kirjoitetaan suullisen kysymyksen lisäksi sen esittäjän eli oppilasedustajan nimi. Samalla lomakkeella ilmoitetaan myös Nuorten parlamentin istuntopäivään osallistuvan koulun tiedot, tiedot muista osallistujista(toimittajaoppilas ja ohjaaja) sekä erityistarpeista.