Saavutettavuus

  Eduskunnan verkkopalveluiden saavutettavuus

  Eduskunta haluaa taata kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden asioida sähköisissä palveluissaan. Saavutettavuus on tekniikkaa, helppokäyttöisyyttä ja sisällön ymmärrettävyyttä sekä sitä, että ihmisten erilaisuus huomioidaan verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

  Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa viranomaiset tarjoamaan saavutettavia sähköisiä palveluita. Eduskunnan verkkopalveluiden tulee täyttää laissa määritetyt saavutettavuusvaatimukset 23.9.2020 mennessä. 

  Videot ja avoin data

  Verkkosivuilla ja verkkolähetyspalvelussa julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että lähetysten tallenteet täytyy tekstittää 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun ne on julkaistu. Tekstitysvaatimus ei koske suoria lähetyksiä, eikä ennen määräaikaa julkaistuja tallenteita. 

  Eduskunnan avoimen datan palvelu on avattu 31.5.2018, joten myös avoimen datan palvelun tulee täyttää saavutettavuusvaatimukset 23.9.2020 mennessä. 

  Saavutettavuuden parantaminen kuuluu olennaisesti eduskunnan verkkopalveluiden kehitystavoitteisiin. Eduskunnan kanslia on käynnistänyt työn verkkopalveluiden saavutettavuuden parantamisesta. Verkkopalveluiden saavutettavuutta edistetään yhteistyössä asiantuntijatahojen ja saavutettavuutta edistävien kansalaisjärjestöjen kanssa. 

  Eduskunta korjaa nykyiset verkkopalvelut soveltuvilta osin ja julkaisee selosteet niiden saavutettavuudesta 23.9.2020 mennessä. 

  Palautetta saavutettavuudesta

  Kysymyksiä ja palautetta verkkopalveluiden saavutettavuudesta voi jättää palautelomakkeen kautta jo nyt. Vastaamme palautteisiin ja kysymyksiin 14 vuorokauden kuluessa.

  Eduskunnan verkkopalveluiden saavutettavuudesta vastaavat tietohallinto ja eduskuntatiedotus, eduskuntatiedotus(at)eduskunta.fi.

  Lisätietoa saavutettavuudesta: