​Saavutettavuusseloste ​

Eduskunta haluaa taata kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden asioida sähköisissä palveluissaan ja on sitoutunut tekemään digipalvelunsa saavutettavaksi, kuten laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 määrää​ (linkki avautuu Finlex-sivustolle). Tämä seloste koskee eduskunnan kuvapalvelua (https://kuvapalvelu.eduskunta.fi/). Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. Saavutettavuusseloste on laadittu 12.3.2021.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Palvelu ei täytä kaikkia kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia. Palvelu on kolmannen osapuolen toimittama, joten eduskunta ei voi kaikilta osin vaikuttaa sen saavutettavuuteen.

Ei saavutettava sisältö

  • Sivustolla on kuvia, joista puuttuu vaihtoehtoinen teksti (1.1.1. Ei-tekstuaalinen sisältö).
  • Sivustolla on puutteita otsikoiden merkitsemisessä (1.3.1 Informaatio ja suhteet).
  • Tekstin ja taustan kontrasti ei ole kaikissa kohdin WCAG-standardin mukainen (1.4.3 Kontrasti (minimi))
  • Suurin osa linkeistä, joiden ympärillä on ei-linkitettyä tekstiä, on erotettu tekstistä pelkällä värisävyllä ja toinen visuaalinen tehoste puuttuu (1.4.1. Värin käyttö).
  • Palvelussa on osia, joita ei ole mahdollista käyttää näppäimistöllä (2.1.1 Näppäimistö)
  • Näppäimistöselauksen järjestys ei ole looginen. Tabulaattorilla selattaessa fokus ei siirry aina loogisesti seuraavaan elementtiin. (2.4.3. Kohdistusjärjestys, 2.4.7. Näkyvä kohdistus).
  • Visuaalinen informaatio kohdistuksesta puuttuu osasta sivuston elementtejä (2.4.7. Näkyvä kohdistus). 
  • Joillakin sivuilla ei ole sisällön ohittamisen mahdollisuutta (2.4.1 Ohita lohkot).
  • Linkit, jotka avautuvat uuteen ikkunaan, eivät varoita siitä käyttäjiä (2.4.4. Linkin tarkoitus (kontekstissa)).
  • Sivusto ei ole responsiivinen, joten sisältöä voi joutua vierittämään myös sivusuunnassa, jos sivua zoomataan (1.4.4 Tekstin koon muuttaminen)

Palaute ja yhteystiedot

Sinulla on oikeus pyytää vaihtoehtoisia versioita sisällöstä, joka ei ole saavutettava. Voit pyytää vaihtoehtoisia versioita tai kysyä meiltä palvelun saavutettavuudesta palautelomakkeen kautta​ (linkistä aukeaa Webropol-lomake). Vastaamme palautteisiin ja kysymyksiin 14 vuorokauden kuluessa. Siinä tapauksessa, että emme pysty ratkaisemaan asiaa kahden viikon sisällä, otamme sinuun yhteyttä. Voimme ilmoituksesta jatkaa vastausaikaa enintään kahdella viikolla.

Täytäntöönpano

Mikäli pyyntöäsi ei vahvisteta tai käsitellä vaaditussa määräajassa, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle viranomaiselle:​​

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Sivusto: saavutettavuusvaatimukset.fi
Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi

Puhelin: +358 (0) 295 016 000​​