HE 10/2004

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 10/2004

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 17.06.2004

Lähetetty valtioneuvostolle: 23.06.2004

Lausumat

HE 10/2004 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuuden kirjata aikuiskoulutustehtävä yliopistolakiin ja että samassa yhteydessä selvitetään myös muutoksen taloudelliset vaikutukset.

HE 10/2004 - Lausuma 2

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että yliopistolain muutokseen liittyvien asetusten valmistelun yhteydessä turvataan Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettavien tutkintojen rinnastettavuus muihin alempiin ja ylempiin korkeakoulututkintoihin sekä jatkotutkintoihin.

HE 10/2004 - Lausuma 3

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, onko Helsingin yliopiston kanslerin läsnäolo-oikeus valtioneuvoston istunnossa edelleen tarkoituksenmukaista.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
09.06.2004

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 10/2004 vp

Pvm

23.06.2004

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 92/2004 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

15.06.2006

Mietintö / Lausunto

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 12/2006 vp

​​​​