HE 110/2003

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 110/2003

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 16.03.2004

Lähetetty valtioneuvostolle: 29.03.2004

Lausumat

HE 110/2003 - Lausuma 1

Valiokunta: Talousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ratkaisee arvopapereiden välilliseen säilytykseen arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolella liittyvät oikeudelliset kysymykset siten, että eri osapuolten oikeudet ja velvollisuudet säännellään luotettavalla tavalla ja valmistelee niistä esitykset eduskunnalle.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
27.02.2004

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 2/2004 vp

Pvm

29.03.2004

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 12/2004 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Valmistunut

04.05.2005

Mietintö / Lausunto

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 13/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Valmistunut

22.09.2011

Mietintö / Lausunto

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 10/2011 vp

​​​​