HE 125/2003

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 125/2003

Hallituksen esitys eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 01.06.2004

Lähetetty valtioneuvostolle: 14.06.2004

Lausumat

HE 125/2003 - Lausuma 1

Valiokunta: Liikenne- ja viestintävaliokunta

Eduskunta edellyttää, että tietoturvamaksulla kerättävät varat ohjataan lyhentämättöminä kattamaan Viestintäviraston toiminnasta aiheutuvia kuluja.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
19.05.2004

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 13/2004 vp

Pvm

14.06.2004

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 69/2004 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Valmistunut

11.05.2005

Mietintö / Lausunto

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 9/2005 vp

​​​​