HE 127/2004

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 127/2004

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 13.12.2004

Lähetetty valtioneuvostolle: 17.12.2004

Lausumat

HE 127/2004 - Lausuma 1

Valiokunta: Talousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallituksen tulee antaa talousvaliokunnalle selvitys syyskuun 2006 loppuun mennessä sähkömarkkinalakiin tehtyjen muutosten vaikutuksista sähkömarkkinoihin sekä kuluttajien ja yrittäjien asemaan sähkömarkkinoilla.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
02.12.2004

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 27/2004 vp

Pvm

17.12.2004

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 217/2004 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Valmistunut

04.05.2005

Mietintö / Lausunto

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 13/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

08.06.2007

Mietintö / Lausunto

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 6/2007 vp

​​​​