HE 128/2004

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 128/2004

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.12.2004

Lähetetty valtioneuvostolle: 17.12.2004

Lausumat

HE 128/2004 - Lausuma 1

Valiokunta: Talousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallituksen tulee antaa talousvaliokunnalle syyskuun 2006 loppuun mennessä selvitys maakaasumarkkinoiden kehityksestä ja maakaasumarkkinalain soveltamisesta saaduista kokemuksista.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
02.12.2004

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 28/2004 vp

Pvm

17.12.2004

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 214/2004 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Valmistunut

04.05.2005

Mietintö / Lausunto

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 13/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

08.06.2007

Mietintö / Lausunto

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 6/2007 vp

​​​​