HE 138/2009

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 138/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2010

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 18.12.2009

Lähetetty valtioneuvostolle: 21.12.2009

Lausumat

HE 138/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Momentti 26.40.01
Eduskunta edellyttää, että Suomen turvapaikkapolitiikkaa koskevat linjaukset ja käytännöt sekä hakijoille maksettavat korvaukset saatetaan mahdollisimman yhteneviksi Pohjoismaiden ja vertailukelpoisten EU-maiden kanssa, korostaen samalla päätöksenteon korkeaa laatua ja hakijoiden kohtelua ihmisoikeusstandardien mukaisesti.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
09.12.2009

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 45/2009 vp

Pvm

21.12.2009

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2009 vp