HE 171/2001

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 171/2001

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain sekä kuntoutusrahalain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 07.12.2001

Lähetetty valtioneuvostolle: 27.12.2001

Lausumat

HE 171/2001 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahan tason tarkistamiseksi vuoden 2003 talousarvioesityksen yhteydessä.

HE 171/2001 - Lausuma 2

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Lisäksi eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, tulisiko oikeus kansaneläkkeeseen alkaa työeläkelainsäädäntöä vastaavalla tavalla ilman sairauspäivärahan enimmäiskautta pysyvän työkyvyttömyyden ollessa ilmeinen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
30.11.2001

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 45/2001 vp

Pvm

27.12.2001

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 199/2001 vp

​​​​