HE 192/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 192/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 13.03.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 26.03.2015

Lausumat

HE 192/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää osakaskuntia koskevan yhteisaluelain (758/1989) muutostarpeiden arvioimista osakkaiden keskinäisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja osakaskuntatoiminnan kehittämiseksi.

HE 192/2014 - Lausuma 2

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että kalastuslain 13 §:n mukaisen lupajärjestelmän käytännön toimivuutta kaupallisten kalastajien kalavesien saantiin sekä kotimaisen pyydetyn kalan tarjontaan seurataan ja vaikutusten arvioinnista toimitetaan selvitys maa- ja metsätalousvaliokunnalle kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulon jälkeen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
03.03.2015

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 31/2014 vp

Pvm

26.03.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 353/2014 vp

​​​​