HE 21/2004

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 21/2004

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 20.12.2004

Lähetetty valtioneuvostolle: 22.12.2004

Lausumat

HE 21/2004 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää saatavien perinnästä annetun lain 9 §:ään sisältyvien, perintätoimeksiantoja koskevien rajoitusten tarkoituksenmukaisuuden.

HE 21/2004 - Lausuma 2

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, onko velallisilla riittävät keinot varmistua heiltä perittävien saatavien oikeellisuudesta ja, jos epäkohtia ilmenee, ryhtyy tarvittaviin toimiin velallisen oikeusaseman parantamiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
14.12.2004

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 14/2004 vp

Pvm

22.12.2004

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 247/2004 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

16.06.2006

Mietintö / Lausunto

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 11/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

14.06.2007

Mietintö / Lausunto

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 9/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

​​​​