HE 294/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 294/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle viittomakielilaiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 12.03.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 18.03.2015

Lausumat

HE 294/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Perustuslakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sen turvaamiseksi, että viittomakieltä käyttävien oikeudet toteutuvat koko maassa siten kuin heidän kielellisiä oikeuksiaan koskevaa lainsäädäntöä laadittaessa on tarkoitettu.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
05.03.2015

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 10/2014 vp

Pvm

18.03.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 346/2014 vp

​​​​