HE 348/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 348/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.03.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 23.03.2015

Lausumat

HE 348/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kiireellisesti poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain kokonaisuudistuksen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
27.02.2015

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 51/2014 vp

Pvm

23.03.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 334/2014 vp

​​​​