HE 45/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 45/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle vankeutta ja tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 21.01.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 04.02.2015

Lausumat

HE 45/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisesti valmistelemaan lainsäädäntömuutoksia, joilla vankikuljetusten turvallisuus voidaan taata nykyistä paremmin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
09.12.2014

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 17/2014 vp

Pvm

04.02.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 255/2014 vp