HE 90/2006

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 90/2006

Hallituksen esitys eduskunnalle kansaneläkelaiksi, laiksi vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 07.02.2007

Lähetetty valtioneuvostolle: 25.04.2007

Lausumat

HE 90/2006 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus pikaisesti arvioi kansaneläkejärjestelmän kehittämistarpeet erityisesti siltä osin, miten joustava vanhuuseläkkeelle jääminen nykyistä paremmin mahdollistetaan ja miten kansaneläkettä saavien toimeentulon kehityksestä huolehditaan oikeudenmukaisesti.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
25.01.2007

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 56/2006 vp

Pvm

25.04.2007

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 283/2006 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Valmistunut

28.09.2011

Mietintö / Lausunto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 1/2011 vp