M 1/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
M 1/2014

Kansalaisaloite: Energiatodistuslain muuttaminen (KAA 1/2014 vp)

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 17.06.2014

Lähetetty valtioneuvostolle: 23.06.2014

Lausumat

M 1/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimenpiteisiin pientalojen energiatodistuksen sisällölliseksi muuttamiseksi helpommin ymmärrettäväksi poistaen energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat.

M 1/2014 - Lausuma 2

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus aloitteellisesti pyrkii rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistamiseen energiatodistuksen muuttamiseksi vapaaehtoiseksi vanhojen omakotitalojen osalta.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
06.06.2014

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 5/2014 vp

Pvm

23.06.2014

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2014 vp

​​​​