EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
M 5/2014

Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp)

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.03.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 10.04.2015

Lausumat

M 5/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimiin alkolukon käytön lisäämiseksi.

M 5/2014 - Lausuma 2

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee lainsäädäntöehdotukset siitä, että valvontaviranomaiselle annetaan toimivalta keskeyttää alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena ajoneuvoa kuljettavan henkilön ajo, vaikka teko ei sellaisenaan täyttäisi rattijuopumusrikoksen tunnusmerkistöä.

M 5/2014 - Lausuma 3

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii selvityksen, jossa sekä perustunnusmerkistön mukaisen rattijuopumuksen että törkeän rattijuopumuksen promillerajan tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan kokonaisvaltaisesti eri näkökohdat huomioon ottaen.

M 5/2014 - Lausuma 4

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii selvityksen rattijuopumuksen rangaistuskäytännöstä. Selvityksessä tulee erityisesti kiinnittää huomiota kuolemantapauksiin päätyneiden rattijuopumusten rangaistuskäytäntöön ja vähimmäis- ja enimmäisrangaistuksiin.

M 5/2014 - Lausuma 5

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus tehostaa nuorten rattijuopumuksesta epäiltyjen päihdetilanteen kartoitusta ja siihen liittyviä jatkotoimia.

M 5/2014 - Lausuma 6

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee uuden kokonaisvaltaisen periaatepäätöksen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
03.03.2015

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 31/2014 vp

Pvm

10.04.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan kirjelmä EK 56/2014 vp