HE 1/2010

HE 1/2010

laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.02.2010 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 10.02.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 11.02.2010

Käsittely päättynyt 10.06.2010 SiVM 5/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

10.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Tuula Lybeck, opetusministeriö (K)

- opetusneuvos Jussi Pihkala, opetusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Jaana Walldén, opetusministeriö

Asian ilmoittaminen

12.02.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

29.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Liisa Sahi, Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (K)

- kehittämispäällikkö Markus Söderlund, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry (K)

- erityisasiantuntija Kari Sjöholm, Suomen Kuntaliitto (K)

- nuorisotyön työalasihteeri Pekka Tukeva, Kirkkohallitus (K)

18.05.2010

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

21.05.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 25/2010 vp

25.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Timo Tuovinen, puolustusministeriö (K)

- hallitusneuvos Maini Kosonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Liisa Winqvist, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- järjestölakimies Maarit Päivike, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Markku Hassinen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (K)

27.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Sampsa Pietilä, Espoon nuorisovaltuusto (K)

- 1. varapuheenjohtaja Tiia Meuronen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

- asiantuntija Veli-Matti Taskila, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

- puheenjohtaja Teppo Säkkinen, Suomen Lukiolaisten Liitto (K)

- puheenjohtaja Sami Hänninen, Suomen Opiskelija-Allianssi - Osku ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

01.06.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Oulun kaupunki

- Tampereen kaupunki

- Helsingin kaupunki

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- dosentti Timo Harrikari, Nuorisotutkimusverkosto (K)

- etsivän työn tekijä Piia Huhtajärvi, Pro-tukipiste, Tampere (K)

08.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Virtuaalinen lähipoliisiryhmä (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.06.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 11.02.2010

Käsittely päättynyt 18.05.2010 PeVL 25/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.02.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

24.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Tuula Lybeck, opetusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Jaana Walldén, opetusministeriö

- erityisasiantuntija Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

- professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.05.2010

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 25/2010 vp

​​​​