HE 110/2003

HE 110/2003

laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.11.2003 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 04.11.2003 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 05.11.2003

Käsittely päättynyt 27.02.2004 TaVM 2/2004 vp

Käsittelyvaiheet

06.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

06.11.2003

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

05.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Tuija Vuorinen, valtiovarainministeriö (K)

- toimistopäällikkö Tarja Ikonen, Rahoitustarkastus (K)

- toimistotarkastaja Tarja Kivilaakso, Verohallitus

- tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, Kilpailuvirasto

- ekonomisti Pertti Pylkkönen, Suomen Pankki (K)

- johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys (K)

- hallituksen jäsen, Nordea Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Jari Sundström, Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Osakesäästäjien Keskusliiton kirjallinen lausunto.

17.02.2004

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön muistiot 11.2. ja 13.2.2004

Merkitty saapuneeksi

- Rahoitustarkastuksen kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Verohallituksen kirjallinen lausunto.

20.02.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

26.02.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

27.02.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 2/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 05.11.2003

Käsittely päättynyt 26.11.2003 PeVL 16/2003 vp

Käsittelyvaiheet

07.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

14.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Tuija Vuorinen, valtiovarainministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Ilkka Saraviita, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

26.11.2003

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 16/2003 vp

​​​​