HE 113/2013

HE 113/2013

eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 04.12.2013 HaVM 17/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 20/2013 vp

14.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Salmela, valtiovarainministeriö (K)

- johtaja Jari Rajanen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto (K)

15.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 20/2013 vp

21.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

26.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 34/2013 vp

27.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- VM:n täydentävä lausunto

- valtiovarainministeriö (K)

03.12.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

04.12.2013

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön ilmoitus

Yleiskeskustelu

- sihteerin täydennys 4.12.2013.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 17/2013 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 22.11.2013 PeVL 34/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

26.09.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

03.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Luhtala, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Arto Salmela, valtiovarainministeriö

- lakiasiain johtaja Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- oikeustieteen tohtori Juha Lavapuro, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Lasse Oulasvirta, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Epävirallinen keskustelu

Pyydetty lisäselvitys:

- valtiovarainministeriöltä

10.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys

11.10.2013

Epävirallinen keskustelu

25.10.2013

Epävirallinen keskustelu

06.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Luhtala, valtiovarainministeriö (K)

- finanssineuvos Markku Nissinen, valtiovarainministeriö

- lakiasiain johtaja Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto

- apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

21.11.2013

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

22.11.2013

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- täydennetty lausuntoluonnos

Valmistunut:

- PeVL 34/2013 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 05.11.2013 SiVL 20/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

01.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Luhtala, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Ville Salonen, valtiovarainministeriö

- johtaja Jari Rajanen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

02.10.2013

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

15.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus (K)

- erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen, Suomen Kuntaliitto (K)

- kehittämispäällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

22.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Yksityiskoulujen Liitto ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

24.10.2013

Valmistava keskustelu

05.11.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 14.11.2013 StVL 20/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Arto Salmela, valtiovarainministeriö

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehittämispäällikkö Jouko Heikkilä, Suomen Kuntaliitto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.11.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 20/2013 vp