HE 125/2003

HE 125/2003

sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.11.2003 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 04.11.2003 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 07.11.2003 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 05.11.2003

Käsittely päättynyt 26.05.2004 LiVM 13/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

05.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vt. viestintäneuvos Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Tekniikan Sanastokeskuksen kirje 24.10.2003

06.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Tapani Rantanen, Viestintävirasto

- tietoturvallisuusyksikön päällikkö Timo Lehtimäki, Viestintävirasto

07.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö

- neuvotteleva virkamies Kaarlo Korvola, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

- lakimies Heli Malmi, suojelupoliisi (K)

- rikostarkastaja Ari Määttä, keskusrikospoliisi (K)

I käsittely

11.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansanedustaja Jyrki Kasvi, eduskunta (K)

- teknologiajohtaja Ari Hyppönen, F-Secure Oyj

- hallituksen puheenjohtaja Arto Kangas, Tietoturva ry (K)

Asian ilmoittaminen

11.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Jatkettu I käsittely

12.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Eeva Laatikainen, FiCom (K)

- projektipäällikkö Antti Kotilainen, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus (K)

- Internet-tarkastaja Ilkka Vuorenmaa, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus

Merkitty saapuneeksi

- Kimmo Hakosen, SM, sähköpostiviesti

19.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto, OM (K)

- johtaja Valtteri Niiranen, Viestinnän Keskusliitto (K)

- toimitusjohtaja Jari Perko, Suomen Suoramarkkinointiliitto (K)

20.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastonjohtaja Kari Wirman, Elisa Oyj (K)

- kehitysjohtaja Marja-Liisa Virtanen, TeliaSonera Finland Oyj (K)

- lakimies Minna Aalto-Setälä, Finnet-liitto ry (K)

21.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pankkilakimies Esa Kainulainen, Nordea Pankki Suomi Oyj (K)

- pankkilakimies Taina Kallio-Miettinen, Osuuspankkikeskus (K)

- lakimies Elli Myllylä, Suomen Pankkiyhdistys (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen suurlähetystön mediakatsaus 19.11.2003 "Suomalainen kännykkäpaikannus noteerattiin Saksassa: valvotaanko suomalaislapsia kännyköiden avulla?"

25.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietohallintojohtaja Jouni Keronen, Fortum Oyj (K)

- director corporate relations, chief security officer Urho Ilmonen, Nokia Oyj

- lainopillinen asiamies Riikka Tähtivuori, Suomen Yrittäjät (K)

27.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- diplomi-insinööri Hannu Haaranen,

Merkitty saapuneeksi

- MTV Oy:n kirjallinen asiantuntijalausunto

28.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Kari Taskinen, Hand Held Systems Oy

02.12.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Miina Ojajärvi, Kuluttajavirasto (K)

- tietoturvallisuuspäällikkö Antti Järvinen, Yleisradio (K)

- osastopäällikkö Hannele Pohjola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

04.12.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Arto Karila, (K)

- osastonjohtaja Kari Wirman, Elisa Oyj (K)

- lakimies Minna Aalto-Setälä, Finnet-liitto ry (K)

- kehitysjohtaja Marja-Liisa Virtanen, TeliaSonera Finland Oyj (K)

- vt. viestintäneuvos Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

05.12.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- OTT, perheoikeuden dosentti Kirsti Kurki-Suonio, (K)

Merkitty saapuneeksi

- komission virallinen huomautus

10.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Mikael Jungner, Yleisradio Oy (K)

27.04.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 9/2004 vp

04.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vt. viestintäneuvos Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

06.05.2004

Merkitty saapuneeksi

11.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vt. viestintäneuvos Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

18.05.2004

Yleiskeskustelu

19.05.2004

Yksityiskohtainen käsittely

26.05.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 13/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 07.11.2003

Käsittely päättynyt 21.04.2004 PeVL 9/2004 vp

Käsittelyvaiheet

11.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

13.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen, liikenne- ja viestintäministeriö

- neuvotteleva virkamies Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Timo Konstari, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Riitta Ollila, (K)

Jatkettu I käsittely

18.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

21.11.2003

Merkitty saapuneeksi

- Viestinnän Keskusliiton kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Suoramarkkinointiliitto ry:n kirjallinen lausunto

03.12.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen tohtori, oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

13.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

20.04.2004

Yleiskeskustelu

- 15.4. esitelty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

II käsittely

21.04.2004

Yleiskeskustelu

- I käsittelyssä 20.4. hyväksytty lausunto

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 9/2003 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 04.11.2003

Käsittely päättynyt 05.05.2004 HaVL 9/2004 vp

Käsittelyvaiheet

11.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Jatkettu I käsittely

12.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vt. viestintäneuvos Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Mikael Kiviniemi, valtiovarainministeriö (K)

- johtaja Tapani Rantanen, Viestintävirasto (K)

- erityisasiantuntija Pekka Kopra, Suomen Kuntaliitto (K)

- lainsäädäntöjohtaja Eeva Laatikainen, FiCom ry (K)

13.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

18.11.2003

Merkitty saapuneeksi

- AKAVA-JS ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Valtion yhteisjärjestö VTY ry:n yhteinen kirjallinen lausunto, ei huomautettavaa.

28.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallituksen jäsen, filosofian tohtori Kai Puolamäki, Electronic Frontier Finland - EFFI ry (K)

- projektipäällikkö Antti Kotilainen, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus (K)

- Internet tarkastaja Ilkka Vuorenmaa, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus

04.12.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Miina Ojajärvi, Kuluttajavirasto (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

09.12.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietoturva-asiantuntija Sami Koskinen, Teknillinen korkeakoulu (K)

- kehitysjohtaja Marja-Liisa Virtanen, TeliaSonera Finland Oyj (K)

- yhteyspäällikkö Kari Wirman, Elisa Oyj (K)

- Senior Manager Elise Lepinsalo-Harju, Nokia Oyj (K)

15.12.2003

Merkitty saapuneeksi

05.02.2004

Merkitty saapuneeksi

- Kuluttajaviraston, Finnet-liitto ry:n ja Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:n kirjalliset lausunnot. Merkitään saapuneeksi liikenne- ja viestintäministeriön kirjallinen vastine.

28.04.2004

Epävirallinen keskustelu

29.04.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

04.05.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

05.05.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 9/2004 vp

​​​​