HE 127/2004

HE 127/2004

laeiksi sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta

Ministeriö: Kauppa- ja teollisuusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.09.2004 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 07.09.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 07.09.2004

Käsittely päättynyt 02.12.2004 TaVM 27/2004 vp

Käsittelyvaiheet

09.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

09.09.2004

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

07.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Arto Rajala, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- ylitarkastaja Mauri Valtonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- johtaja Asta Sihvonen-Punkka, Energiamarkkinavirasto (K)

- apulaisjohtaja Timo Mattila, Kilpailuvirasto (K)

- kilpailuasiamies, energiainsinööri Mauri Marjamäki, Suomen Kuntaliitto (K)

12.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimialajohtaja Markku Jalonen, Energia-alan Keskusliitto ry Finergy (K)

- varatuomari Antero Enäjärvi, Energia-alan Keskusliitto ry Finergy

- yksikön johtaja Kenneth Hänninen, Sähköenergialiitto Sener (K)

- johtaja Arto Piela, Pohjolan Voima Oy (K)

- johtaja Risto Vesala, Pohjolan Voima Oy

- konsernilakimies Tarmo Rantalankila, Fingrid Oyj

- neuvotteleva virkamies Arto Rajala, kauppa- ja teollisuusministeriö

20.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Seppo Ruohonen, Helsingin Energia (K)

- toimitusjohtaja Risto Mieskonen, Rauman Energia Oy

- toimitusjohtaja Pertti Leppänen, Leppäkosken Sähkö Oy

- toimitusjohtaja Tapio Kuula, Fortum Power and Heat Oy (K)

- ylitarkastaja Terhi Järvikare, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Arto Rajala, kauppa- ja teollisuusministeriö

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

21.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ryhmäjohtaja Philip Lewis, VaasaEmg

- tutkimuspäällikkö Merja Pakkanen, VaasaEmg

- ma. ylituomari Olli Mäkinen, markkinaoikeus (K)

- toimitusjohtaja Kari Rämö, KSS Energia Oy (K)

- toimitusjohtaja Antti Zitting, Sacotec Components Oy (K)

- tutkimusjohtaja Mauri Marttila, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Juhani Nenonen, Suomen Omakotiliitto ry (K)

- professori Jarmo Partanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (K)

- neuvotteleva virkamies Arto Rajala, kauppa- ja teollisuusministeriö

22.10.2004

Merkitty saapuneeksi

- Lahti Energia Oy:n kirjallinen lausunto.

27.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Juha Ylä-Jääski, Teknologiateollisuus ry (K)

- toimitusjohtaja Petteri Kytönen, Energy Brokers Finland Oy (K)

- ylitarkastaja Seppo Simonen, Turvatekniikan keskus TUKES (K)

- neuvotteleva virkamies Arto Rajala, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Lumituuli Oy:n kirjallinen lausunto.

11.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Jukka Kaakkola, Kuluttajavirasto (K)

- ekonomisti Martti Luukko, Suomen Kuluttajaliitto ry

- lainopillinen asiamies Riikka Tähtivuori, Suomen Yrittäjät (K)

- Pentti Kilpeläinen, Sihinä-ryhmä (K)

- neuvotteleva virkamies Arto Rajala, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- VaasaEmg:n lausunto kirjallisena.

12.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Arto Rajala, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- lakimies Antti Kivipuro, Energiamarkkinavirasto

16.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Arto Rajala, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuluttajaliiton lausunto kirjallisena.

19.11.2004

Merkitty saapuneeksi

- Finergyn ja Senerin yhteinen pykälien muotoiluehdotus.

23.11.2004

Merkitty saapuneeksi

- kauppa- ja teollisuusministeri Pekkarisen muistio 19.11.2004.

Merkitty saapuneeksi

- kauppa- ja teollisuusministeriön muistiot.

Yleiskeskustelu

24.11.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

26.11.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

30.11.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Merkitty saapuneeksi

- luonnos sähkömarkkina-asetuksen muuttamisesta.

01.12.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 1.12.2004 ja muutosehdotukset.

02.12.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 27/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 08.09.2004

Käsittely päättynyt 11.11.2004 PeVL 36/2004 vp

Käsittelyvaiheet

09.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

17.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Juha Karhu, (K)

Jatkettu I käsittely

23.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Arto Rajala, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- ylitarkastaja Mauri Valtonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

30.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Ilkka Saraviita, (K)

01.10.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

11.11.2004

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 36/2004 vp

​​​​