HE 128/2004

HE 128/2004

laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta

Ministeriö: Kauppa- ja teollisuusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.09.2004 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 07.09.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 07.09.2004

Käsittely päättynyt 02.12.2004 TaVM 28/2004 vp

Käsittelyvaiheet

09.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

09.09.2004

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

07.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Arto Rajala, kauppa- ja teollisuusministeriö

- ylitarkastaja Mauri Valtonen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- johtaja Asta Sihvonen-Punkka, Energiamarkkinavirasto (K)

- apulaisjohtaja Timo Mattila, Kilpailuvirasto (K)

- kilpailuasiamies, energiainsinööri Mauri Marjamäki, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Gasum Oy:n kirjallinen lausunto.

15.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Antero Jännes, Gasum Oy (K)

- toimialajohtaja Markku Jalonen, Energia-alan Keskusliitto ry Finergy (K)

- yksikön johtaja Pekka Salomaa, Sähköenergialiitto Sener (K)

- toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry (K)

- neuvotteleva virkamies Arto Rajala, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- ylitarkastaja Mauri Valtonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Fortum Power and Heat Oy:n kirjallinen lausunto.

21.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelija Erkki Kalmari, Metener Oy, edustaen Biokaasuyhdistystä (K)

- ma. ylituomari Olli Mäkinen, markkinaoikeus

- ylitarkastaja Mauri Valtonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

11.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Mauri Valtonen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

12.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Mauri Valtonen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

16.11.2004

Merkitty saapuneeksi

- kauppa- ja teollisuusministeriön muistio 12.11.2004.

19.11.2004

Keskusteltiin asiasta.

23.11.2004

Yleiskeskustelu

26.11.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

30.11.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

01.12.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

02.12.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 28/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 08.09.2004

Käsittely päättynyt 11.11.2004 PeVL 37/2004 vp

Käsittelyvaiheet

09.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

17.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Juha Karhu, (K)

Jatkettu I käsittely

23.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Arto Rajala, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- ylitarkastaja Mauri Valtonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

30.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Ilkka Saraviita, (K)

01.10.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

11.11.2004

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 37/2004 vp

​​​​