HE 131/2009

HE 131/2009

laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 23.10.2009 StVM 37/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Pekka Humalto, sosiaali- ja terveysministeriö

- etuuspäällikkö Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

- lakimies Paula Ilveskivi, Akava ry (K)

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- sosiaalipoliittinen asiantuntija Katja Veirto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- työmarkkina-asioiden päällikkö Outi Tähtinen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- lakimies Anja Lahermaa, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Monikkoperheet ry:n kirje

15.10.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Suomen Ylioppilaskuntien Liitto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.10.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 15/2009 vp

23.10.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 37/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 14.10.2009 TyVL 15/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

25.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lakimies Pekka Humalto, sosiaali- ja terveysministeriö

- pääsihteeri Hannele Varsa, tasa-arvoasiain neuvottelukunta (K)

06.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Anja Lahermaa, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- asiantuntija, OTK Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- työmarkkina-asioiden päällikkö Outi Tähtinen, Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Akava ry (K)

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

13.10.2009

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

Yleiskeskustelu

14.10.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 15/2009 vp