HE 135/2009

HE 135/2009

laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 23.10.2009 VaVM 21/2009 vp

Käsittelyvaiheet

22.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.09.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

16.10.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

23.10.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 21/2009 vp

Verojaosto

30.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Merja Sandell, valtiovarainministeriö

- toimialajohtaja Olli Lindroos, Ajoneuvohallintokeskus AKE

08.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tulliveropäällikkö Marko Koski, Tullihallitus

- toimitusjohtaja Pentti Rantala, Autoalan Keskusliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Pekka Puputti, Autotuojat ry (K)

- toiminnajohtaja Timo Piilonen, SF-Caravan ry (K)

- johtava lakimies Juha Koponen, Veronmaksajain Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ympäristöministeriö (K)

13.10.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Matkailuajoneuvotuojat ry:n (MAT) kirjallinen lausunto.