HE 138/2009

HE 138/2009

valtion talousarvioksi vuodelle 2010

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 perustuslakivaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 ulkoasiainvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 lakivaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 talousvaliokuntaan mahdollista lausunto varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 tulevaisuusvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 ympäristövaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2009 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisuus lausunnon antamiseen

Käsittelyyn liittyy aloitteita:TAA 1-1108/2009TAA 1109/2009

Käsittelyyn yhdistettyHE 241/2009

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 18.09.2009

Käsittely päättynyt 09.12.2009 VaVM 45/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

15.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiovarainministeri Jyrki Katainen,

- budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

18.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Ritva Koukku-Ronde, ulkoasiainministeriö (K)

- talousjohtaja Risto Hakoila, ulkoasiainministeriö

- kansliapäällikkö Tiina Astola, oikeusministeriö (K)

- talousjohtaja Harri Mäkinen, oikeusministeriö

- kansliapäällikkö Ritva Viljanen, sisäasiainministeriö (K)

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö

- ylijohtaja Eero Lavonen, puolustusministeriö

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö (K)

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.09.2009

Lähetetty jaostoihin asiayhteyden mukaisesti.

22.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Juhani Turunen, valtiovarainministeriö (K)

- ylijohtaja Päivi Laajala, valtiovarainministeriö (K)

- hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Markku Nissinen, valtiovarainministeriö

- apulaisosastopäällikkö Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- finanssisihteeri Jenni Eskola, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Minna Liuttu, sosiaali- ja terveysministeriö

- taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen, opetusministeriö

- suunnittelupäällikkö Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto (K)

25.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylijohtaja Juhani Tervala, liikenne- ja viestintäministeriö

- viestintäneuvos Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- kansliapäällikkö Erkki Virtanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- talousjohtaja Eero Murto, työ- ja elinkeinoministeriö

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)

29.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimistopäällikkö Veli-Matti Mattila, Suomen Pankki (K)

- erikoistutkija Heikki Taimio, Palkansaajien tutkimuslaitos (K)

- ekonomisti Markus Lahtinen, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT (K)

23.10.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TrVL 4/2009 vp, HaVL 18/2009 vp, LaVL 19/2009 vp, LiVL 21/2009 vp, MmVL 23/2009 vp, PuVL 7/2009 vp, SiVL 11/2009 vp, StVL 16/2009 vp, TuVL 7/2009 vp, TyVL 16/2009 vp ja YmVL 30/2009 vp.

06.11.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- UaVL 8/2009 vp.

17.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Sami Yläoutinen, valtiovarainministeriö

20.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ennustepäällikkö Pasi Sorjonen, ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (K)

- tutkimusjohtaja Roope Uusitalo, VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

20.11.2009

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 241/2009 vp

20.11.2009

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TAA 1-1108/2009 vp, TAA 1109/2009 vp

02.12.2009

Yleiskeskustelu

- Pääluokat 21-26.

02.12.2009

Yksityiskohtainen käsittely

- Pääluokat 21-26.

03.12.2009

Yleiskeskustelu

- Pääluokat 27, 28, 30 ja 31.

03.12.2009

Yksityiskohtainen käsittely

- Pääluokat 27, 28, 30 ja 31.

04.12.2009

Yleiskeskustelu

- Pääluokat 32, 33 ja 35.

04.12.2009

Yksityiskohtainen käsittely

- Pääluokat 32, 33 ja 35.

08.12.2009

Yksityiskohtainen käsittely

- Pääluokka 29, Tulot, Yleisperustelut.

08.12.2009

Yleiskeskustelu

- Pääluokka 29, Tulot, Yleisperustelut.

Erillinen ratkaiseva käsittely

09.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Raimo Sailas, valtiovarainministeriö (K)

- budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö (K)

09.12.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

09.12.2009

Yleiskeskustelu

09.12.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 45/2009 vp

Hallinto- ja turvallisuusjaosto

16.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Kari T. Ahonen, eduskunnan kanslia

- toimistopäällikkö Pertti J. Rosila, eduskunnan kanslia (K)

- linnanvouti Anne Puonti, Tasavallan presidentin kanslia (K)

23.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Risto Hakoila, ulkoasiainministeriö (K)

- osastopäällikkö Jorma Julin, ulkoasiainministeriö

- kehityspoliittinen sihteeri Terhi Ylikoski, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara, valtioneuvoston kanslia (K)

24.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö (K)

30.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelujohtaja Arto Kujala, sisäasiainministeriö (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisikomentaja Jukka Riikonen, Helsingin poliisilaitos (K)

- apulaispäällikkö Tero Kurenmaa, keskusrikospoliisi (K)

- liikkuvan poliisin päällikkö, poliisineuvos Kari Rantala, liikkuva poliisi (K)

- suojelupoliisin päällikkö, poliisineuvos Ilkka Salmi, suojelupoliisi (K)

01.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Tuija Karanko, puolustusministeriö (K)

- taloussuunnittelija Kristiina Olsson, puolustusministeriö

- kenraalimajuri Mika Peltonen, Pääesikunta (K)

- prikaatinkenraali Lauri Puranen, Ilmavoimien esikunta

- eversti Kimmo Lehto, Maavoimien esikunta

- kommodori Jarmo Pennala, Merivoimien esikunta

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Eduskunnan väestö- ja kehitysryhmän ja Perjantai-ryhmän kirjallinen lausunto

07.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Ari Kerkkänen, Kriisinhallintakeskus (K)

- kontra-amiraali Matti Möttönen, sisäasiainministeriö

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Kari Kananen, sisäasiainministeriö

- hallitusneuvos Riitta Koponen, sisäasiainministeriö (K)

- johtaja Kaarina Koskinen, Maahanmuuttovirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kuurojen maailmanliiton kirjallinen lausunto

08.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Esko Koskinen, sisäasiainministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Hätäkeskuslaitos (K)

14.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Timo Kantola, ulkoasiainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Helinä Kokkarinen, sisäasiainministeriö (K)

- hallitusneuvos Jari Kajavirta, puolustusministeriö (K)

- everstiluutnantti Hannu Ojala, puolustusministeriö

- eversti Juha Pyykönen, Pääesikunta (K)

- eversti Eero Pyötsiä, Porin Prikaati (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Heikki Allonen, Patria Oyj (K)

- hallituksen jäsen Jan M. Koivurinta, Nammo Lapua Oy (K)

- toimitusjohtaja Ari Makkonen, EURENCO Vihtavuori Oy (K)

- toimitusjohtaja Pertti Huusko, Insta Group Oy (K)

- pääsihteeri Henrik Nordell, Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys ry

22.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- taloussuunnittelija Jorma Kiviniemi, puolustusministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Tuunanen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (K)

- pääsihteeri Lotta Mertsalmi, Naisten Valmiusliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Olli Nyberg, Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Janne Kosonen, Suomen Reserviupseeriliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Rajavartiolaitoksen lisäselvitys 13.10.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Aliupseeriliitto ry (K)

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry (K)

- Merivartioliitto ry (K)

- Päällystöliitto ry (K)

- Rajavartioliitto ry (K)

- Upseeriliitto (K)

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (K)

- Kirkon Ulkomaanapu (K)

- Suomen UNIFEM - Finlands UNIFEM ry (K)

- Suomen UNICEF (K)

04.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Pakolaisapu (K)

- Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry (K)

05.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- komentaja, kenraali Ari Puheloinen, Puolustusvoimat (K)

- komentaja Petri Vähäkangas, Pääesikunta

11.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kenraalimajuri Mika Peltonen, Pääesikunta (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisiylijohtaja Mikko Paatero, sisäasiainministeriö (K)

18.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ulkoasiainministeri Alexander Stubb,

- talousjohtaja Risto Hakoila, ulkoasiainministeriö

- ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, ulkoasiainministeriö

- osastopäällikkö Jorma Julin, ulkoasiainministeriö

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors, sisäasiainministeriö

- maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne, sisäasiainministeriö

- ylitarkastaja Kari Kananen, sisäasiainministeriö (K)

Valmistava keskustelu

19.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puolustusministeri Jyri Häkämies, puolustusministeriö (K)

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö

- kaupallinen neuvos Arto Koski, puolustusministeriö

- eversti Petri Hulkko, puolustusministeriö

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sisäasiainministeri Anne Holmlund, (K)

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö

Valmistava keskustelu

Valmistava keskustelu

25.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

02.12.2009

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- jaoston osuus mietintöön

Verojaosto

14.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi finanssisihteeri Susanna Ikonen, valtiovarainministeriö

- taloussuunnittelija Johanna Pullinen, valtiovarainministeriö

- budjettineuvos Pekka Pelkonen, valtiovarainministeriö

- toimialajohtaja Teppo Koivisto, Valtiokonttori

- johtaja Hannu Lappi, Tullihallitus (K)

- pääjohtaja Mirjami Laitinen, Verohallitus

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tullivirkamiesliitto ry (K)

16.10.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tullivirkamiesliitto ry:n lausunnon 16.9.2009 täydennys.

10.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Mikko Grönberg, Tullivirkamiesliitto ry

27.11.2009

Päätetty jatkokäsittelystä.

01.12.2009

Valmistava keskustelu

02.12.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

08.12.2009

Yksityiskohtainen käsittely

- Osasto 15

Sivistys- ja tiedejaosto

16.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Harri Skog, opetusministeriö (K)

- ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetusministeriö (K)

18.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Sakari Karjalainen, opetusministeriö (K)

- talousjohtaja Eero Pulkkinen, opetusministeriö

23.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Petri Pohjonen, Opetushallitus (K)

25.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Esko-Olavi Seppälä, Tutkimus- ja innovaationeuvosto (K)

- ylijohtaja Ossi Malmberg, Suomen Akatemia (K)

- johtaja Riikka Heikinheimo, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

30.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Anneli Kangasvieri, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Päivi Rajala, Suomen Kuntaliitto (K)

- koulutusasiain päällikkö Olli Luukkainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (K)

- förbundsordförande Dan Johansson, Finlands Svenska Lärarförbund FSL/OAJ (K)

07.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Tuomas Kurttila, Nuorisoasiain neuvottelukunta (K)

- tiedottaja Asmo Koste, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (K)

- puheenjohtaja Tapio Korjus, Valtion liikuntaneuvosto (K)

- pääsihteeri Jukka Pekkala, Suomen Liikunta ja Urheilu ry (K)

- erityisasiantuntija Laura Andersson, Suomen Liikunta ja Urheilu ry (K)

09.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Tapio Reponen, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (K)

- varapuheenjohtaja, rehtori Jorma Niemelä, Ammattikorkekoulujen rehtorineuvosto ARENE ry. (K)

- puheenjohtaja Kerttu Pellinen, Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry (K)

- puheenjohtaja Risto Laitinen, Professoriliitto (K)

- johtaja Harri Peltoniemi, Yliopistokeskusten yhteistyöfoorumi (K)

- toiminnanjohtaja Eeva Rantala, Tieteentekijöiden liitto (K)

14.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Heikki Sederlöf, Ammatillisen Aikuiskoulututuksen Liitto r.y. (K)

- koulutus- ja työvoima-asioiden päällikkö Saana Siekkinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK (K)

- koulutuspoliittinen asiamies Simo Pöyhönen, Akava ry (K)

- asiantuntija Heikki Suomalainen, Elinkeinoelämän keskusliitto (K)

- koulutuspoliittinen asiamies Petri Lempinen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- koulutusasiamies Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät ry (K)

16.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Aaro Harju, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY (K)

- pääsihteeri Jyrki Ijäs, Suomen Kansanopistoyhdistys ry (K)

- pääsihteeri Mika Nirvi, Suomen kesäyliopistot ry (K)

- puheenjohtaja Martti Jalkanen, Suomen kesäyliopistot ry (K)

- opintojohtaja Annika Kokko, Opintokeskukset ry (K)

- toiminnanjohtaja, rehtori Anitta Pehkonen, OK-Opintokeskus

- puheenjohtaja Liisa Vornanen, Kansalaisopistojen liitto KoL (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland (FAMI) (K)

21.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Sanna Rekola, Tanssin Tiedotuskeskus (K)

- puheenjohtaja, kouluneuvos Erkki Merimaa, Kesälukioseura ry (K)

- FM, toiminnanjohtaja Katri Yli-Viikari, Kesälukioseura ry (K)

- varapuheenjohtaja Anu Hietala, Taiteen perusopetusliitto TPO ry (K)

- parlamenttisihteeri Tina Nordqvist, Ulkosuomalaisparlamentti (K)

- toiminnanjohtaja Paula Selenius, Suomi-Seura ry

- toiminnanjohtaja Kirsi Reinola, AV-arkki ry (K)

- Fil.lis., taidehistorioitsija Asko Mäkelä, AV-arkki ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- taiteen keskustoimikunta (K)

- Valtion taidemuseo (K)

- Suomen Harjoittelukoulujen Opettajat ry SUHO (K)

- Suomen kirjastoseura (K)

- Suomen elokuvasäätiö (K)

- Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto (K)

- Teatterikeskus ry - Teatercentrum rf (K)

- Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry (K)

- Suomen Teatterit ry (K)

- Suomen Sinfoniaorkesterit ry (K)

- Aalto-korkeakoulusäätiö (K)

- Itä-Suomen yliopisto (K)

- Jyväskylän yliopisto (K)

- Oulun yliopisto (K)

- Sibelius-Akatemia (K)

- Svenska handelshögskolan (K)

- Tampereen yliopisto (K)

- Tampereen teknillinen yliopisto (K)

- Teknillinen korkeakoulu (K)

- Teatterikorkeakoulu (K)

- Turun yliopisto (K)

- Vaasan yliopisto (K)

23.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Vappu Taipale, Ammatilliset rauhanjärjestöt (K)

- toiminnanjohtaja Kai Amberla, Finland Festivals (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suoman Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

- Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

- Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry

- Suomen Lukiolaisten Liitto ry

- Suomen museoliitto

- Forum Artis ry

- Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry

- Valtion näyttämötaidetoimikunta

- Saamelaiskäräjät

04.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ditte Winqvist, Suomen Kuntaliitto (K)

- toiminnanjohtaja Kirsi Herala, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry (K)

- johtaja Tuula Heinonen, Eläinkokeiden vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM (K)

- johtaja Eelis Kokko,

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tampereen kaupunki (K)

- Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus (K)

- Konserttikeskus ry (K)

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

06.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kirjastonjohtaja Marketta Ryömä, Celia - Näkövammaisten kirjasto (K)

- prefekt Camilla Wikström-Grotell, Arcada (K)

- rehtori Anne Martikainen, Tervaväylän koulu (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kansallisooppera (K)

18.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Heljä Misukka, opetusministeriö

- budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Opetusministeriön lisäselvitys 17.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry

27.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatoimitusjohtaja Jussi Isotalo, Veikkaus Oy (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

02.12.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin Juhlaviikot (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

Maatalousjaosto

18.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- talousylitarkastaja Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö

- maatalousneuvos Helena Serén, maa- ja metsätalousministeriö

- lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö

23.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousylitarkastaja Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- tutkimusjohtaja Pasi Puttonen, Metsäntutkimuslaitos (K)

25.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Seppo Aaltonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toiminnanjohtaja Tage Ginström, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC (K)

30.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Jouko Setälä, ProAgria Keskusten Liitto ry (K)

- toimitusjohtaja Kim Nordling, ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

- maaseutupolitiikan professori Hilkka Vihinen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

- kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (K)

- ylijohtaja Eero Helle, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

07.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousylitarkastaja Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö

- talouspäällikkö Mika Aho, Metsähallitus (K)

- johtaja Ari Niiranen, Pohjois-Karjalan metsäkeskus (K)

- metsäasiantuntija Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

14.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, METO - Metsäalan asiantuntijat ry (K)

- logistiikkapäällikkö Harri Rumpunen, Metsäteollisuus ry (K)

- asiantuntija Ville Manner, Koneyrittäjien liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Metsähallituksen lisäselvitys

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys

16.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Risto Matti Niemi, Suomen Kylätoiminta ry (K)

- ylitarkastaja Hanna Mattila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

23.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vesiylitarkastaja Leena Westerholm, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ympäristöneuvos Jukka Matinvesi, ympäristöministeriö (K)

- johtaja Marketta Virta, Uudenmaan ympäristökeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- EkoCentria (K)

- Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

- Maanmittauslaitos (K)

- Metsähallitus (K)

- Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

- Sodankylän kunta (K)

- Suomen 4H-liitto (K)

- Suomen Hevostietokeskus ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitykset

04.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallituksen puheenjohtaja Jukka Knuuti, Paliskuntain yhdistys (K)

- varapuheenjohtaja Tuomas I. Palojärvi, Paliskuntain yhdistys

- toiminnanjohtaja Pertti Viik, Paliskuntain yhdistys (K)

06.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kalastusneuvos Markku Aro, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Roni Selén, maa- ja metsätalousministeriö

- oto-toiminnanjohtaja Vesa Karttunen, Kalatalouden Keskusliitto (K)

- toiminnanjohtaja Christian Lindén, Nylands Fiskarförbund rf (K)

- toimitusjohtaja Kim Jordas, Suomen ammattikalastajaliitto - SAKL (K)

- toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (K)

11.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Pekka Pelkonen, valtiovarainministeriö (K)

- kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö

- ma. ympäristöneuvos Saara Bäck, ympäristöministeriö (K)

- vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- selvitysmies Lauri Tarasti,

13.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila, maa- ja metsätalousministeriö

- metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö

- ylitarkastaja Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Valmistava keskustelu

18.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

20.11.2009

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitykset

02.12.2009

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- jaoston osuus mietintöön

Liikennejaosto

15.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Juhani Tervala, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ylijohtaja Liisa Ero, liikenne- ja viestintäministeriö

- talousjohtaja Jaana Kuusisto, liikenne- ja viestintäministeriö

22.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Aulis Nironen, Tiehallinto (K)

24.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Ossi Niemimuukko, Ratahallintokeskus (K)

- talousjohtaja Marjatta Laakso, Merenkulkulaitos (K)

29.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tiejohtaja Mauri Pukkila, Hämeen tiepiiri (K)

- tiejohtaja Petri Keränen, Savo-Karjalan tiepiiri (K)

- tiejohtaja Rita Piirainen, Uudenmaan tiepiiri (K)

- toimitusjohtaja Jaakko Rahja, Suomen Tieyhdistys (K)

01.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Samuli Haapasalo, Ilmailulaitos (K)

- talouspäällikkö Jussi Rantala, Ilmailuhallinto (K)

- varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Lasse Heinonen, Finnair Oyj (K)

- johtaja Petteri Kostermaa, Finnair Oyj

- toimitusjohtaja Juhani Pakari, Finnish Commuter Airlines Oy

08.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Marcus Merin, liikenne- ja viestintäministeriö

- toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen, Linja-autoliitto (K)

- liikennejohtaja Niilo Järviluoma, YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Mikael Aro, VR-Yhtymä Oy (K)

13.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisjohtaja Timo Vähämaa, Merenkulkulaitos (K)

- pääsihteeri Jorma Leppänen, Saaristoasiain neuvottelukunta (K)

- toimitusjohtaja Göran Björkell, Pirttisaari - Bodö Liikenne Oy (K)

15.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava asiantuntija Raimo Mansukoski, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- toimialapäällikkö Pekka Vaara, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry (K)

- toimitusjohtaja Paavo Syrjö, Infra ry (K)

20.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäneuvos Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- pääjohtaja Rauni Hagman, Viestintävirasto (K)

- toimitusjohtaja Reijo Svento, FiCom (K)

03.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Marko Viljanen, Ilmatieteen laitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Luotsausliikelaitos Finnpilot (K)

- Mikkelin kaupunki (K)

- Rengonharju-säätiö (K)

- Suomen Paikallisliikenneliitto ry (K)

10.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- selvitysmies Pasi Holm, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

17.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneministeri Anu Vehviläinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Valmistava keskustelu

24.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

01.12.2009

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

03.12.2009

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- jaoston osuus mietintöön

Työ- ja elinkeinojaosto

16.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Eero Murto, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö

18.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- teollisuusneuvos Paula Nybergh, työ- ja elinkeinoministeriö

- johtaja Hannu Kemppainen, Tekes (K)

- hallintojohtaja Seppo Viinikainen, VTT

23.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Timo Määttänen, työ- ja elinkeinoministeriö

- erikoissuunnittelija Raija Saastamoinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Markku Jänkälä, työ- ja elinkeinoministeriö

- johtaja Jarmo Pirhonen, Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus

- osastopäällikkö Kirsi Vainikainen, Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus (K)

- johtaja Markku Gardin, Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskus (K)

25.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kari Parkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylitarkastaja Sirpa Hautala, työ- ja elinkeinoministeriö

- erityisasiantuntija Timo Määttänen, työ- ja elinkeinoministeriö

- johtaja Timo Kekkonen, Elinkeinoelämän keskusliitto

- toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj

- ekonomisti Harri Hietala, Suomen Yrittäjät ry (K)

30.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Elias Ekdahl, Geologian tutkimuskeskus (K)

- hallintojohtaja Jorma Järvinen, Geologian tutkimuskeskus

- talousjohtaja Raija Järviö, Patentti- ja rekisterihallitus

- pääsuunnittelija Kai Husso, Tutkimus- ja innovaationeuvosto (K)

07.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Paula Nybergh, työ- ja elinkeinoministeriö

- toimitusjohtaja Jorma Turunen, Finpro (K)

- toimitusjohtaja Tuomo Airaksinen, Invest in Finland (K)

- toimitusjohtaja Heikki Tikkanen, Kansainvälisen kaupan koulutuskeskus - Fintra (K)

- hallituksen puheenjohtaja Eero Kotkasaari, Kansainvälisen kaupan koulutuskeskus - Fintra (K)

- toiminnanjohtaja Juha Jutila, Keksintösäätiö (K)

14.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylitarkastaja Kari Kainulainen, työ- ja elinkeinoministeriö

- erityisasiantuntija Juha Rissanen, työ- ja elinkeinoministeriö

- maakuntajohtaja Ossi Savolainen, Uudenmaan liitto (K)

- aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, Pohjois-Pohjanmaan liitto (K)

- vs. yliopettaja Kati Partanen, Savonia-ammattikorkeakoulu (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- ekonomisti Harri Hietalan/Suomen Yrittäjät ry lisäselvitys.

16.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Raimo Luoma, työ- ja elinkeinoministeriö

- apulaisjohtaja Seppo Reimavuo, Kilpailuvirasto (K)

- pääsihteeri Sinikka Turunen, Suomen Kuluttajaliitto ry (K)

- johtaja Päivi Hentunen, Kuluttajavirasto (K)

- talous- ja velkaneuvoja Elvi Oikarinen, Velkaneuvonta ry (K)

- velkaneuvoja Tomi Nummela, Velkaneuvonta ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Työtehoseura ry:lta pyydetty lausunto 16.10. mennessä (ei tullut).

- Kuluttajat - Konsumenterna ry (K)

21.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Lea Häyhä, työ- ja elinkeinoministeriö

- maaseutumatkailuyrittäjä Timo Niinimäki, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry

- ylijohtaja Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus MEK (K)

- dekaani Markku Vieru, Lapin yliopisto (K)

- yrittäjäneuvos Päivikki Palosaari, HulluPoro Oy

- toimitusjohtaja Miia Porkkala, Rukakeskus Oy (K)

23.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Piia Kauma, Laatukeskus Excellence Finland (K)

04.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Taisto Turunen, työ- ja elinkeinoministeriö

- teknologiajohtaja Satu Helynen, VTT (K)

- toimitusjohtaja Jouko Kinnunen, Motiva Oy (K)

11.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- strateginen johtaja Juha Ojala, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- varatoimitusjohtaja Jari Forss, Metsäteollisuus ry (K)

- vanhempi tutkija Riitta Hänninen, Metsäntutkimuslaitos (K)

- toimitusjohtaja Jalo Poijula, Kontiotuote Oy (K)

- päällikkö Mikko Viljakainen, Metsäteollisuus ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ympäristöministeriö (K)

13.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työministeri Anni Sinnemäki, työ- ja elinkeinoministeriö

18.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erikoissuunnittelija Janne Peltola, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- myyntijohtaja Olli Jantunen, STX Finland Cruise Oy (K)

- asiantuntija Merja Salmi-Lindgren, Teknologiateollisuus ry

20.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Eppie Eloranta, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry (K)

- johtava koulutuspäällikkö Kalevi Köninki, Teknillinen korkeakoulu

- toimitusjohtaja Jarmo Hallikas, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

- elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, työ- ja elinkeinoministeriö

25.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

27.11.2009

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

02.12.2009

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

04.12.2009

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Kunta- ja terveysjaosto

15.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- finanssisihteeri Arto Salmela, sosiaali- ja terveysministeriö

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö (K)

22.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Harri Mäkinen, oikeusministeriö (K)

- osastopäällikkö, ylijohtaja Jarmo Littunen, oikeusministeriö

- pääjohtaja Esa Vesterbacka, Rikosseuraamusvirasto (K)

23.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Päivi Laajala, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Rainer Alanen, valtiovarainministeriö (K)

- suunnittelupäällikkö Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto (K)

29.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Jorma Huuhtanen, Kansaneläkelaitos Kela (K)

- osastopäällikkö Erkki Meriläinen, Kansaneläkelaitos Kela (K)

- osastojohtaja Markku Pekurinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- suunnittelupäällikkö Tero Meltti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

- varatoimitusjohtaja Hannu Salokorpi, Raha-automaattiyhdistys (K)

30.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Lasse Murto, A-klinikkasäätiö (K)

- lääkintöneuvos Maria Vuorilehto, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Ann-Mari Bergström, Irti huumeista ry (K)

- puheenjohtaja Mikko Tamminen, Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry (K)

06.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- läänin sosiaali- ja terveysneuvos Esa Ellala, Etelä-Suomen lääninhallitus (K)

- alueohjaaja Matti Mäkelä, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Kristiina Aminoff, Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry (K)

07.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- toimitusjohtaja Ritva Karinsalo, Ensi- ja turvakotien liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Pirjo Hakkarainen, Perhehoitoliitto ry (K)

- johtaja Anna-Maija Kujala, Vuorelan koulukoti (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lastensuojelun Keskusliitto

13.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutusjohtaja Mika Vuorela, Mielenterveyden keskusliitto (K)

- sihteeri, apulaisylilääkäri Irja Kantanen, Suomen Nuorisopsykiatrinen Yhdistys (K)

- varapuheenjohtaja, dosentti Ilpo Lahti, Suomen Nuorisopsykiatrinen Yhdistys (K)

- toimialajohtaja Klaus Lehtinen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys

14.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Hanna Nyfors, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- taloussuunnittelupäällikkö Arto Mynttinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Soili Myllys, Rintamanaisten Liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Pirjo Jaakola, Rintamaveteraaniliitto ry (K)

- lakimies Seppo Savolainen, Sotainvalidien Veljesliitto (K)

- toiminnanjohtaja Markku Seppä, Suomen Sotaveteraaniliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rikosseuraamusvirasto (K)

20.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Veli-Matti Risku, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Janne Juvakka, Terveyden edistämisen keskus (K)

- pääsihteeri Eeva Kuuskoski, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Lastenpsykiatriyhdistys ry - Barnpsykiaterföreningen i Finland rf (K)

21.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastonylilääkäri Päivi Lähteenmäki, TYKS lastenklinikka, Sylva ry (K)

- vt. toiminnanjohtaja Anne Haartemo, Sylva ry

- neuvotteleva virkamies Olli Hämäläinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- piiripäällikkö Kaarina Myyri-Partanen, Uudenmaan työsuojelupiiri (K)

03.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö (K)

- puheenjohtaja Silja Romo, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (K)

- osastopäällikkö, ylijohtaja Jarmo Littunen, oikeusministeriö (K)

- puheenjohtaja Sari Aho, Suomen Syyttäjäyhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Hiv-säätiö (K)

- Kuluttajariitalautakunta (K)

- korkein hallinto-oikeus (K)

- Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

04.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kari Liede, oikeusministeriö (K)

- rahoitusjohtaja Tapio Korhonen, Helsingin kaupunki (K)

- resurssijohtaja Max Lönnqvist, Turun kaupunki (K)

- johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Saamelaiskäräjät (K)

10.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- peruspalveluministeri Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Helsingin käräjäoikeus (K)

- Helsingin oikeusaputoimisto (K)

- Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry (K)

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- Perhetukikeskus Päiväperho (K)

- Helsingin hovioikeus (K)

11.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Inga Nyholm, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Rainer Alanen, valtiovarainministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin hallinto-oikeus (K)

17.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusministeri Tuija Brax, oikeusministeriö (K)

- erityisavustaja Johanna Hautakorpi, oikeusministeriö

- sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Markus Seppelin, sosiaali- ja terveysministeriö

24.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

01.12.2009

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

02.12.2009

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- jaoston osuus mietintöön

Asunto- ja ympäristöjaosto

18.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)

23.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (K)

25.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatuomari Juha Terho, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- johtaja Aija Tasa, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry (K)

30.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Eero Hiltunen, Suomen Kuntaliitto (K)

- toimitusjohtaja Pekka Averio, Kuntarahoitus Oyj (K)

- kiinteistöjohtaja Eero Saastamoinen, VVO-yhtymä Oyj (K)

- liiketoimintajohtaja Tuula Entelä, Sato Oyj (K)

- toimitusjohtaja Heikki Valkjärvi, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (K)

07.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Anna Simola, ympäristöministeriö (K)

- varatoimitusjohtaja Hannu Salokorpi, Raha-automaattiyhdistys (K)

- kiinteistötoimen päällikkö Arto Mäkinen, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (K)

- toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen, Vailla vakinaista asuntoa ry (K)

- toimitusjohtaja Hannu Puttonen, Y-säätiö (K)

09.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- järjestösihteeri Tiina Sandberg, Asukasliitto ry (K)

- pääsihteeri Olli Joensuu, Nuorisoasuntoliitto (K)

- asiantuntija Amo Urhonen, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- sosiaalipoliittinen sihteeri Timo Lehtinen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- järjestö- ja koulutuspäällikkö Ilpo Eerola, Vuokralaisten Keskusliitto ry (K)

14.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Markku Nyyssölä, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto (K)

- asumisasioiden johtaja Teija Ojankoski, Vantaan kaupunki (K)

- asuntotoimenjohtaja Risto Kantola, Lappeenrannan kaupunki (K)

- toimitusjohtaja Kalervo Haverinen, Kunta-asunnot Oy (K)

16.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi budjettisihteeri Päivi Valkama, valtiovarainministeriö

- toimitusjohtaja Marko Pyykkönen, Asokodit Oy (K)

- johtaja Aija Tasa, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry (K)

- toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva, Suomen Vuokranantajat ry (K)

- hallituksen varapuheenjohtaja Pertti Varakas, Suomen Vuokranantajat ry

21.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- luonnonsuojeluvalvoja Pekka Salminen, ympäristöministeriö (K)

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö

- apulaisjohtaja Marja-Liisa Hintsanen, Metsähallitus (K)

- aluejohtaja Stig Johansson, Metsähallitus (K)

- hallintojohtaja Pasi Henriksson, Suomen ympäristökeskus (K)

23.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Jorma Kaloinen, ympäristöministeriö (K)

- yli-insinööri Jukka Vuontela, ympäristöministeriö (K)

- vesihuoltoinsinööri Jyrki Lammila, Lounais-Suomen ympäristökeskus (K)

04.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Kimmo Takamaa, ympäristöministeriö (K)

- pääsihteeri Esko Sorakunnas, Pidä Saaristo Siistinä ry (K)

- toiminnanjohtaja Kati Vähä-Jaakkola, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ympäristöministeriö (K)

06.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- puistonjohtaja Kari Hallantie, Metsähallitus (K)

13.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asuntoministeri Jan Vapaavuori, ympäristöministeriö

- hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo, ympäristöministeriö

Valmistava keskustelu

18.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

20.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöministeri Paula Lehtomäki, ympäristöministeriö

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen muistio 20.11.

Valmistava keskustelu

25.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

02.12.2009

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- jaoston osuus mietintöön

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 23.09.2009 PeVP 56/2009 vp 3 §

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2009

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

23.09.2009

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- VaV

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 25.09.2009

Käsittely päättynyt 03.11.2009 UaVL 8/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

16.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen,

Asian ilmoittaminen

16.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

20.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Jorma Julin, ulkoasiainministeriö

23.10.2009

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos - versio 0.1

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- UM:n lähete 21.10.2009 - kriisinhallinnan rahoitus vuonna 2010

03.11.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos - versio 0.2

Valmistunut:

- UaVL 8/2009 vp

Tarkastusvaliokunta

Saapunut: 18.09.2009

Käsittely päättynyt 15.10.2009 TrVL 4/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2009

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

24.09.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

01.10.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

06.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

- erityisasiantuntija Niko Ijäs, valtiovarainministeriö

- projektijohtaja Jaakko Kuusela, valtiovarainministeriö

07.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Mikael Aro, VR-Yhtymä Oy (K)

- investointijohtaja Kari Ruohonen, Ratahallintokeskus (K)

08.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustaloustieteen professori OTT Kalle Määttä, Joensuun yliopisto (K)

- tutkimusjohtaja Seppo Kari, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

13.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Matti Pohjola, Helsingin kauppakorkeakoulu

- toimitusjohtaja Teuvo Sivunen, VR-Rata Oy

Valmistava keskustelu

14.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Jukka Pekkarinen, valtiovarainministeriö (K)

15.10.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TrVL 4/2009 vp - HE 138/2009 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 18.09.2009

Käsittely päättynyt 16.10.2009 HaVL 18/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

- lausunto viimeistään 19.10.2009.

Käsittely

23.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Ritva Viljanen, sisäasiainministeriö (K)

- ylijohtaja Pentti Visanen, sisäasiainministeriö (K)

- osastopäällikkö, prikaatikenraali Mikko Kirjavainen, sisäasiainministeriö, raja- ja meriosasto (K)

- hallitusneuvos Tarja Oksanen, sisäasiainministeriö (K)

- suunnittelujohtaja Arto Kujala, sisäasiainministeriö (K)

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö (K)

24.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Markku Nissinen, valtiovarainministeriö (K)

- johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- Tullihallitus (K)

- Tullivirkamiesliitto ry. (K)

25.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Kaarina Koskinen, Maahanmuuttovirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- Hätäkeskuslaitos (K)

- Valtiokonttori (K)

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

- Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

- Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

29.09.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tulliliitto ry (K)

01.10.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Merivartioliitto ry (K)

- Rajavartioliitto ry

06.10.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Nimismiesyhdistys ry, edustaen myös Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry:tä (K)

- Tullivirkamiesliitto ry. (K)

07.10.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

Epävirallinen keskustelu

08.10.2009

Epävirallinen keskustelu

09.10.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

13.10.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

14.10.2009

Yleiskeskustelu

- luonnos

16.10.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 18/2009 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 18.09.2009

Käsittely päättynyt 20.10.2009 LaVL 19/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2009

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

23.09.2009

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

29.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Tiina Astola, oikeusministeriö (K)

- ylijohtaja, osastopäällikkö Jarmo Littunen, oikeusministeriö

- ylijohtaja, osastopäällikkö Kari Kiesiläinen, oikeusministeriö

- talousjohtaja Harri Mäkinen, oikeusministeriö (K)

- budjettisihteeri Niko Ijäs, valtiovarainministeriö (K)

- finanssisihteeri Saija Kaukonen, valtiovarainministeriö

30.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ulosottojohtaja Juhani Toukola, oikeusministeriö (K)

- johtava kihlakunnanvouti Timo Heikkinen, Helsingin ulosottovirasto (K)

- johtaja Pauli Nieminen, Rikosseuraamusvirasto (K)

- valtionsyyttäjä Christer Lundström, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

01.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- presidentti Pauliine Koskelo, korkein oikeus (K)

- presidentti Pekka Hallberg, korkein hallinto-oikeus (K)

- presidentti Antero Palaja, Turun hovioikeus (K)

- laamanni Eero Takkunen, Helsingin käräjäoikeus (K)

- ylituomari Marjatta Mäenpää, Helsingin hallinto-oikeus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- markkinaoikeus

- vakuutusoikeus

06.10.2009

Epävirallinen keskustelu

07.10.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.10.2009

Yleiskeskustelu

16.10.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

20.10.2009

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 19/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 15.10.2009 LiVL 21/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

18.09.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

23.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Juhani Tervala, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- viestintäneuvos Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- talousjohtaja Jaana Kuusisto, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

25.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Mikael Aro, VR-yhtymä (K)

- hallintojohtaja Jorma Koivunmaa, Viestintävirasto (K)

- johtaja Aulis Nironen, Tiehallinto (K)

- pääjohtaja Samuli Haapasalo, Finavia Oyj (K)

- toimitusjohtaja Olof Widén, Suomen Varustamot ry (K)

- toimitusjohtaja Hannu Kulju, Tieliikelaitos Destia (K)

- asiantuntija Seppo Siltasalmi, Keski-Suomen liitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ympäristöministeriö (K)

- Ratahallintokeskus (K)

- Suomen ympäristökeskus (K)

- YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

- Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

- Infra ry (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- Hämeen tiepiiri (K)

- Kaakkois-Suomen tiepiiri (K)

- Keski-Suomen tiepiiri (K)

- Lapin tiepiiri (K)

- Oulun tiepiiri (K)

- Savo-Karjalan tiepiiri (K)

- Turun tiepiiri (K)

- Uudenmaan tiepiiri

- Vaasan tiepiiri

- Etelä-Karjalan maakuntaliitto

- Etelä-Pohjanmaan liitto (K)

- Etelä-Savon maakuntaliitto (K)

- Hämeen liitto (K)

- Itä-Uudenmaan liitto (K)

- Keski-Pohjanmaan liitto

- Keski-Suomen liitto (K)

- Kymenlaakson liitto

- Lapin liitto (K)

- Pirkanmaan liitto (K)

- Pohjanmaan liitto

- Pohjois-Pohjanmaan liitto (K)

- Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (K)

- Päijät-Hämeen liitto (K)

- Satakuntaliitto (K)

- Uudenmaan liitto

- Varsinais-Suomen liitto (K)

29.09.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

30.09.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

13.10.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pohjanmaan liitto (K)

15.10.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 21/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 18.09.2009

Käsittely päättynyt 16.10.2009 MmVL 23/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

17.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- maatalousneuvos Helena Serén, maa- ja metsätalousministeriö

- lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö

- johtaja Seppo Aaltonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toiminnanjohtaja Tage Ginström, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (K)

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

22.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousylitarkastaja Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- varametsäjohtaja Timo Nyrhinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- puheenjohtaja Holger Falck, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- tulosaluepäällikkö Hannu Niemelä, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

- ylijohtaja Hannu Raitio, Metsäntutkimuslaitos (K)

- metsäasiantuntija Ville Manner, Koneyrittäjien liitto ry (K)

24.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Anders Portin, Metsäteollisuus ry (K)

25.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vesiylitarkastaja Leena Westerholm, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen, Kauppapuutarhaliitto ry (K)

29.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) (K)

- ylijohtaja Eero Helle, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

- toimitusjohtaja Jouko Setälä, ProAgria Maaseutukeskusten Liitto (K)

30.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Seppo Hassinen, Suomen 4H-liitto ry (K)

- puheenjohtaja Jukka Knuuti, Paliskuntain yhdistys (K)

- toiminnanjohtaja Pertti Viik, Paliskuntain yhdistys

01.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lehtori Irma Kärkkäinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto / EkoCentria (K)

06.10.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

07.10.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

14.10.2009

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 13.10.

15.10.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

16.10.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 23/2009 vp

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 25.09.2009

Käsittely päättynyt 16.10.2009 PuVL 7/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

29.09.2009

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

08.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eversti, apulaisosastopäällikkö Timo Kivinen, Pääesikunta (K)

- suunnittelupäällikkö, eversti Kimmo Lehto, Maavoimien Esikunta (K)

- merivoimien suunnittelupäällikkö, komentaja Jarmo Pennala, Merivoimien Esikunta (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Tuunanen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) (K)

13.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Lauri Puranen, Ilmavoimien Esikunta (K)

15.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Kari Rimpi, puolustusministeriö (K)

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö

- hallituksen puheenjohtaja Heikki Allonen, Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys ry (PIA ry) (K)

- ryhmäpäällikkö Henrik Nordell, Suomen puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys ry (PIA ry)

- asiamies Mikko Äikäs, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- päällikkö Päivi Niemi-Laine, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

Valmistava keskustelu

16.10.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVL 7/2009 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 18.09.2009

Käsittely päättynyt 14.10.2009 SiVL 11/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

15.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Harri Skog, opetusministeriö (K)

- ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylijohtaja Sakari Karjalainen, opetusministeriö (K)

- taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Käsittely

22.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Erkki Salmio, opetusministeriö (K)

- hallitusneuvos Tuula Lybeck, opetusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Jaana Walldén, opetus- ja kulttuuriministeriö

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

29.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Jorma Karhu, opetusministeriö (K)

- puheenjohtaja Matti Uusitupa, Suomen yliopiston rehtorien neuvosto (K)

- opetusneuvos Armi Mikkola, opetusministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi, opetusministeriö (K)

01.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Markku Hassinen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (K)

- johtaja Anneli Kangasvieri, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Kari Sjöholm, Suomen Kuntaliitto

- projektipäällikkö Ulla Nord, Helsingin Diakonissalaitos (K)

- erityisasiantuntija Olavi Arra, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

07.10.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.10.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 18.09.2009

Käsittely päättynyt 14.10.2009 StVL 16/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

22.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Tuomas Sukselainen, valtiovarainministeriö

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Minna Liuttu, sosiaali- ja terveysministeriö

- finanssisihteeri Jenni Eskola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Jussi Merikallio, Suomen Kuntaliitto (K)

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

23.09.2009

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

29.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Jorma Huuhtanen, Kansaneläkelaitos

- osastopäällikkö Erkki Meriläinen, Kansaneläkelaitos (K)

- pääjohtaja Pekka Puska, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

- hallintojohtaja Jaakko Penttinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- varatoimitusjohtaja Hannu Salokorpi, Raha-automaattiyhdistys (K)

- toiminnanjohtaja Riitta Särkelä, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (K)

- pääsihteeri Eeva Kuuskoski, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry (K)

30.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusprofessori Matti Rimpelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

01.10.2009

Päätetty jatkokäsittelystä.

07.10.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.10.2009

Merkitty saapuneeksi

- Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys

13.10.2009

Merkitty saapuneeksi

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lisäselvitys

Yleiskeskustelu

14.10.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 16/2009 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 22.10.2009 TaVL 27/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

22.09.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

07.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kari Parkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj

- toimitusjohtaja Jorma Turunen, Finpro ry (K)

- yrittäjä, hallituksen puheenjohtaja Reino Hurri, PTS Group -yhtiöryhmä (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pohjois-Karjalan TE-keskus (K)

08.10.2009

Merkitty saapuneeksi

- Finnvera Oyj:n lisäselvitys 7.10.2009

08.10.2009

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

14.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Eeva Vahtera, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- johtaja Päivi Hentunen, Kuluttajavirasto (K)

- talous- ja velkaneuvoja Tomi Nummela, Velkaneuvonta ry (K)

- seniorikonsultti Seppo Keränen, Finpro ry

- talousasioiden alivaltiosihteeri Vesa Vihriälä, valtioneuvoston kanslia

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- maakuntavaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat (K)

15.10.2009

Merkitty saapuneeksi

- Finnvera Oyj:n lisäselvitys 14.10.2009

16.10.2009

Valmistava keskustelu

20.10.2009

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 20.10.2009

22.10.2009

Merkitty saapuneeksi

- Velkaneuvonnan lisäselvitys 20.10.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 22.10.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 27/2009 vp

Tulevaisuusvaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 16.10.2009 TuVL 7/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2009

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

23.09.2009

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

30.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ohjelmajohtaja Jukka Noponen, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA (K)

- neuvotteleva virkamies Reima Sutinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- professori Jouni Koiso-Kanttila, Oulun yliopisto (K)

- ympäristöasiantuntija Marja Jallinoja, (K)

09.10.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

14.10.2009

Epävirallinen keskustelu

- lausuntoluonnos

16.10.2009

Yksityiskohtainen käsittely

- lausuntoluonnos

Valmistunut:

- TuVL 7/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 15.10.2009 TyVL 16/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

22.09.2009

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

25.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Raija Saastamoinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Sari Alho, työ- ja elinkeinoministeriö/siviilipalvelusasiat (K)

- tutkimusjohtaja Heikki Räisänen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Olli Hämäläinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- tasa-arvoneuvos Riitta Martikainen, sosiaali- ja terveysministeriö

30.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Erja Lindberg, Suomen Kuntaliitto (K)

- projektipäällikkö Leini Sinervo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- ekonomisti Olli Koski, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- edunvalvontajohtaja Minna Helle, Akava ry (K)

- asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät ry (K)

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

- toimitusjohtaja Marjukka Karttunen, Yrittäjänaisten Keskusliitto ry (K)

- varapuheenjohtaja Tom Kaisla, Perheyritysten liitto ry (K)

01.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lähetystöneuvos Heli Kanerva, ulkoasiainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Päivi Laatikainen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Liisa Winqvist, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- pääjohtaja Harri Vainio, Työterveyslaitos (K)

- pääsihteeri Hannele Varsa, tasa-arvoasiain neuvottelukunta (K)

- kehittämispäällikkö Ellen Vogt, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry TPY (K)

08.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvottelupäällikkö Anne Mironen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

09.10.2009

Valmistava keskustelu

13.10.2009

Yleiskeskustelu

14.10.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

15.10.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 16/2009 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 18.09.2009

Käsittely päättynyt 16.10.2009 YmVL 30/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

30.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)

- hallintojohtaja Pasi Henriksson, Suomen ympäristökeskus (K)

- yli-insinööri Jorma Kaloinen, ympäristöministeriö (K)

- yli-insinööri Jukka Vuontela, ympäristöministeriö (K)

- vesiylitarkastaja Leena Westerholm, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- asiantuntija Meeri Palosaari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

01.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Pekka Pelkonen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Tommi Laanti, ympäristöministeriö (K)

- asuntoneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö (K)

- johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (K)

- rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö (K)

- yliarkkitehti Anne Jarva, ympäristöministeriö (K)

06.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Taisto Turunen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- yli-insinööri Timo Ritonummi, työ- ja elinkeinoministeriö

- asuntoneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö (K)

- ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, ympäristöministeriö

- ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ympäristöylitarkastaja Marjukka Mähönen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ympäristöpäällikkö Petri Heinonen, Metsähallitus (K)

- luontopalvelujen apulaisjohtaja Marja-Liisa Hintsanen, Metsähallitus

08.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Tuula Heinonen, Eläinkokeiden vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry (K)

- Vuokralaisten Keskusliitto ry (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

- Asumisterveysliitto AsTe ry (K)

- Metsäteollisuus ry (K)

09.10.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.10.2009

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys.

15.10.2009

Keskusteltiin asiasta.

16.10.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 30/2009 vp