HE 162/2003

HE 162/2003

laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.12.2003 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.12.2003 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 09.12.2003 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta lähettänyt 06.02.2004 liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 10.12.2003

Käsittely päättynyt 21.06.2004 TyVM 8/2004 vp

Käsittelyvaiheet

10.12.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

06.02.2004

Pyydetty lausunto:

- HE 162/2003 vp - LiV

Jatkettu I käsittely

28.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työministeriö (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

07.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääkintöneuvos Matti Lamberg, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Sirpa Kaittola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö (K)

- viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lakimies Matti Arola, Työterveyslaitos (K)

12.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- projektipäällikkö Kari T. Sipilä, eduskunta (K)

13.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

18.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- lakimies Irma Pahlman, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- asiamies Antti Mähönen, Palvelutyönantajat ry (K)

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät ry (K)

19.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Seppo Koskinen, Lapin yliopisto (K)

- professori Niklas Bruun, (K)

- lakimies Vesa Ullakonoja, Turun ja Porin työsuojelupiiri (K)

25.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Veli-Pekka Viljanen, Turun yliopisto (K)

- tutkija, VTM Tuija Lavonen, (K)

- lakimies Jaana Meklin, Akava ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Merkittiin saapuneiksi työministeriön sekä tietosuojavaltuutetun muistiot.

01.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työministeriö (K)

04.06.2004

Yleiskeskustelu

- sihteerin laatima muistio.

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

10.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erikoistutkija Pekka Hakkarainen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES (K)

- projektisuunnittelija Heikki Bothas, A-klinikkasäätiö (K)

15.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääkintöneuvos Matti Lamberg, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

17.06.2004

Yleiskeskustelu

18.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- päihdepsykiatri Juha Kemppinen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- sihteerin laatima alustava pykäluonnosversio.

21.06.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 8/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 09.12.2003

Käsittely päättynyt 23.04.2004 PeVL 10/2004 vp

Käsittelyvaiheet

10.12.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

11.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

- professori Martin Scheinin, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

I käsittely

13.02.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

23.04.2004

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 10/2004 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 09.12.2003

Käsittely päättynyt 19.05.2004 HaVL 12/2004 vp

Käsittelyvaiheet

10.12.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

- työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

I käsittely

28.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

29.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

05.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Harri Kukkola, sisäasiainministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Sirpa Kaittola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lääkintöneuvos Matti E. Lamberg, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Pirjo Staffans, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Mikael Kiviniemi, valtiovarainministeriö

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

06.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talous- ja sosiaalipoliittinen sihteeri Ilkka Alava, Valtion yhteisjärjestö VTY ry, edustaen myös Julkishallinnon koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:tä (K)

11.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työmarkkinalakimies Ritva Liivala, Kunnallinen työmarkkinalaitos

- lakiasiamies Jari Järvi, Tekniikan ja peruspalvelujen neuvottelujärjestö KTN ry (K)

- lakiasiain päällikkö Marja Lounasmaa, Tehy ry, edustaen Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry:tä (K)

- projektisuunnittelija Heikki Bothas, A-klinikkasäätiö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Tullihallituksen, Kunta-alan unionin ja professori Seppo Koskinen kirjalliset lausunnot.

12.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kirkkoneuvos Risto Voipio, Kirkkohallitus (K)

- tarkastaja Jenny Rintala, Uudenmaan työsuojelupiiri (K)

- johtaja Jukka Kauppala, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry (K)

- apulaisosastopäällikkö Markku Poutala, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

13.05.2004

Merkitty saapuneeksi

14.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

18.05.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

- Merkittiin valiokunnalle jaetuksi alustava lausuntoluonnos.

19.05.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 12/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 09.02.2004

Käsittely päättynyt 06.05.2004 LiVL 7/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

19.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

24.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto, OM (K)

Merkitty saapuneeksi

- Emidex Oy:n kirjallinen asiantuntijalausunto

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- TM:n ja LVM:n kommenttit ed. Kasvin huomioista

11.03.2004

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n ja TM:n kirjalliset kommentit ed. Kasvin huomioihin

04.05.2004

Päätetty jatkokäsittelystä.

05.05.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

06.05.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 7/2004 vp