HE 164/2004

HE 164/2004

sairausvakuutuslaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 50/2004 vp) täydentämisestä

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.09.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 16.09.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn yhdistettyHE 50/2004

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 16.09.2004

Käsittely päättynyt 11.11.2004 StVM 25/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

30.09.2004

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 50/2004 vp

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

Jatkettu I käsittely

27.10.2004

Yleiskeskustelu

09.11.2004

Yksityiskohtainen käsittely

10.11.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

11.11.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 25/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 17.09.2004

Käsittely päättynyt 28.10.2004 PeVL 33/2004 vp

Käsittelyvaiheet

21.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

07.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

20.10.2004

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

21.10.2004

Yleiskeskustelu

- 20.10. esitelty lausuntoluonnos

22.10.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

27.10.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

28.10.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 33/2004 vp

​​​​