HE 181/2010

HE 181/2010

laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.10.2010 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 12.10.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 13.10.2010

Käsittely päättynyt 12.04.2011

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.01.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 51/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 13.10.2010

Käsittely päättynyt 13.01.2011 PeVL 51/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kirsi Äijälä, valtiovarainministeriö

- työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi, valtiovarainministeriö (K)

- hallintoneuvos Matti Pellonpää, korkein hallinto-oikeus (K)

- professori Heikki Kulla, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

14.12.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Outi Suviranta, (K)

13.01.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 51/2010 vp

​​​​