HE 192/2014

HE 192/2014

eduskunnalle kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.10.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 21.10.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 21.10.2014 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 57/2014

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 22.10.2014

Käsittely päättynyt 03.03.2015 MmVM 31/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.11.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

25.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Juha Ojala, maa- ja metsätalousministeriö

- kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta, maa- ja metsätalousministeriö

Kirjaus

25.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Korkein hallinto-oikeus (K)

- Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry (K)

Käsittely

26.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Penina Blankett, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Rainer Lahti, ympäristöministeriö

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

- budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö (K)

- vs. ylitarkastaja Kari Sarajärvi, Metsähallitus (K)

- erikoistutkija Matti Salminen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL (K)

- erikoistutkija Seppo Knuuttila, Suomen ympäristökeskus SYKE (K)

27.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Ari Ekroos, Aalto-yliopisto (K)

- professori Juha Karjalainen, Jyväskylän yliopisto (K)

- kalataloustieteen professori Hannu Lehtonen, Helsingin yliopisto (K)

09.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Vesa Malila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toiminnanjohtaja Markku Myllylä, Kalatalouden Keskusliitto (K)

- toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry (K)

- kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö

- lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta, maa- ja metsätalousministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Ympäristöministeriön lisäselvitys.

10.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kalatalouspäällikkö Markku Marttinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) (K)

- suojeluasiantuntija Matti Ovaska, WWF Suomi (K)

- tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

- hallituksen jäsen Jouni Simola, Virtavesien hoitoyhdistys (K)

Kirjaus

10.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Energiateollisuus ry (K)

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

Käsittely

11.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kalatalousjohtaja Kari Ranta-aho, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) (K)

- toimitusjohtaja Kim Jordas, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry (K)

- toimitusjohtaja Anu-Maria Sandelin, Suomen Kalankasvattajaliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Christian Lindén, Nylands Fiskarförbund (K)

- puheenjohtaja Veli Heinonen, Suomen Sisävesiammattikalastajat ry (K)

- neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, maa- ja metsätalousministeriö

Kirjaus

11.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kalakauppiasliitto ry (K)

- Ekenäs-Snappertuna fiskeomräde (K)

Käsittely

13.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö (K)

- Maanomistajain Liitto ry (K)

- Eläkeensaajien Keskusliitto EKL ry (K)

- Lapin liitto (K)

- SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry (K)

- Eläinsuojeluliitto Animalia ry (K)

- Ala- ja Keski-Keiteleen kalastusalue (K)

- Pohjolan Voima Oy (K)

- Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto PKL ry (K)

- Arviointikeskus, Siikajoen osakaskunta (K)

- Tornionjoen kalastusalue (K)

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys (kalastusasetuksen luonnos).

15.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- II varapuheenjohtaja Heikki Paltto, saamelaiskäräjät (K)

- elinkeino- ja oikeuslautakunnan puheenjohtaja Nilla Tapiola, saamelaiskäräjät (K)

- yhdistyksen jäsen, kunnanvaltuutettu, sähköasentaja Ilkka Kuuva, Inarinsaamelaiset ry (K)

- varapuheenjohtaja Tuomas Keskitalo, Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry (K)

- Kari Kyrö, Inarinmaan lapinkyläyhdistys ry (K)

- saamelaiskäräjien jäsen Tauno Haltta, Kolttien kyläkokous (K)

20.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Jarmo Mononen, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry (K)

- sihteeri Jari Jamalainen, Hämeen vapaa-ajankalastajapiiri ry (K)

- vs. toiminnanjohtaja Heikki Tahkola, Oulun Kalatalouskeskus ry (K)

- toiminnanjohtaja Timo Meronen, Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry (K)

- vapaa-ajankalastaja Kimmo Hyvärinen, (K)

22.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Mika Laakkonen, Metsähallitus (K)

- toiminnanjohtaja Eero Liekonen, ProAgria Lappi ry/Lapin kalatalouskeskus (K)

- kalatalouskonsultti Petter Nissén, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja Kari Kyrö, Inarin kalastusalue (K)

- maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos (K)

- varatuomari, diplomi-insinööri Pauli Karvinen, (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 26/2014 vp

Kirjaus

22.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- metsänhoitaja Juhani Taivalaho, (K)

- Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) (K)

Käsittely

23.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maakuntajohtaja Olav Jern, Pohjanmaan liitto (K)

- toiminnanjohtaja Tapio Kangas, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto PKL ry (K)

- kalataloussuunnittelija Timo Saarinen, Airisto-Velkuan kalastusalue (K)

- kalastusopas Markku Tiusanen, kalastuspalvelut (K)

- apulaisprofessori Anssi Vainikka, Itä-Suomen yliopisto (K)

28.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kalatalouspäällikkö Jukka Muhonen, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) (K)

- järjestöpäällikkö Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto (K)

- kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Jukka Manninen, Suonteen kalastusalue (K)

- agrologi Juha Piilola, Kalatalouspalvelut Piilola (K)

- puheenjohtaja Ari Paataja, Suomen Kalastusopaskilta ry (K)

Kirjaus

28.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Solkein osakaskunta (K)

- DeanuInstituhtta Org Tenonlaakson alkuperäiskansan elinkeinoinstituutti ja jokisaamelaisen perinteen osaamiskeskus (K)

- Tornio-Muoniojokiseura ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Itä-Suomen yliopisto Anssi Vainikan ja Kalatalouden Keskusliiton lisäselvitykset

Käsittely

30.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- emeritusprofessori, valtiopäiväneuvos Erkki Pulliainen, (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 58/2014 vp

03.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kalatalousneuvoja Harry Härkönen, Etelä-Savon kalatalouskeskus ry (K)

- tutkimuspäällikkö Päivi Eskelinen, Luonnonvarakeskus (K)

06.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta, maa- ja metsätalousministeriö

12.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö

- lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta, maa- ja metsätalousministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

19.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kalatalouden Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 57/2014 vp

Jatkettu valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

20.02.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 19.2.

24.02.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 19.2.

26.02.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

27.02.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Jätetty asia pöydälle

03.03.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 27.2.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 31/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 22.10.2014

Käsittely päättynyt 29.01.2015 PeVL 58/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

23.10.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

28.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Juha Ojala, maa- ja metsätalousministeriö

- lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- apulaisprofessori Juha Lavapuro, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

12.12.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.01.2015

Jatkettu valmistava keskustelu

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- professori Mikael Hidéniltä ja professori Ari Ekroosilta

23.01.2015

Merkitty saapuneeksi

- MMM:n lähettämä tutkija Juha Joonan muistio

23.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Ari Ekroos, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

28.01.2015

Epävirallinen keskustelu

- lausuntoluonnos

29.01.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 58/2014 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 22.10.2014

Käsittely päättynyt 21.01.2015 YmVL 26/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.11.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

18.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Penina Blankett, ympäristöministeriö

- ylitarkastaja Rainer Lahti, ympäristöministeriö (K)

- erikoistutkija Seppo Knuuttila, Suomen ympäristökeskus (K)

- vs. ylitarkastaja Kari Sarajärvi, Metsähallitus (K)

- erikoistutkija Matti Salminen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

- ryhmäpäällikkö Markku Marttinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- kalataloustieteen professori Hannu Lehtonen, Helsingin yliopisto (K)

21.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Markku Myllylä, Kalatalouden Keskusliitto (K)

- toimitusjohtaja Kim Jordas, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry (K)

- kalatalouskonsulentti Olli Saari, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry (K)

- lakimies Vesa Malila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- erityisasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- suojeluasiantuntija Matti Ovaska, WWF Suomi (K)

- hallituksen jäsen Jouni Simola, Virtavesien hoitoyhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- Energiateollisuus ry (K)

- saamelaiskäräjät (K)

05.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö

- lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kalakauppiasliitto ry (K)

10.12.2014

Epävirallinen keskustelu

12.12.2014

Valmistava keskustelu

14.01.2015

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lapin vapaa-ajankalastajat ry (K)

- Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja Jouko Jurmu, Eteläposion kalastusalue (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

16.01.2015

Jatkettu valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

21.01.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 26/2014 vp

​​​​