HE 21/2004

HE 21/2004

laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.03.2004 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Lakivaliokunta lähettänyt 04.05.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 16.03.2004

Käsittely päättynyt 14.12.2004 LaVM 14/2004 vp

Käsittelyvaiheet

18.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

15.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö (K)

- apulaisjohtaja Outi Haunio-Rudanko, Kuluttajavirasto (K)

- lakimies Pasi Pönkä, Suomen Kuntaliitto (K)

- johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys ry (K)

Jatkettu I käsittely

20.04.2004

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vahinkovakuutuspäällikkö Hannu Ijäs, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry (K)

- puheenjohtaja Timo Mäki, Suomen Perimistoimistojen Liitto ry (K)

- puheenjohtaja Ritva Anttonen, Velkaneuvonta ry (K)

- varapuheenjohtaja Elvi Oikarinen, Velkaneuvonta ry (K)

- professori Matti Rudanko, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Kirjanpitotoimistojen Liitto ry:n kirjallinen lausunto.

23.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kilpailuasiainneuvos Liisa Lundelin-Nuortio, Kilpailuvirasto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuluttajaliitto ry:n kirjallinen lausunto.

28.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Juha Karhu, (K)

29.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

04.05.2004

Pyydetty lausunto:

- PeV

12.10.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 27/2004 vp.

17.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

01.12.2004

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Perimistoimistojen Liitto ry:n lisälausunto.

09.12.2004

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton lisäselvitys.

Yleiskeskustelu

14.12.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 14/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 04.05.2004

Käsittely päättynyt 08.10.2004 PeVL 27/2004 vp

Käsittelyvaiheet

05.05.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

01.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Juha Karhu, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Jatkettu I käsittely

15.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

08.10.2004

Yleiskeskustelu

- 5.10. esitelty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 27/2004 vp

​​​​