HE 222/2005

HE 222/2005

laeiksi Pelastusopistosta ja pelastuslain 15 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.02.2006 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 07.02.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 07.02.2006

Käsittely päättynyt 02.06.2006 HaVM 8/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

05.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Mika Kättö, sisäasiainministeriö

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 12/2006 vp

Käsittely

10.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutusjohtaja Pekka Rantala, Pelastusopisto

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi

- opetusministeriön kirjallinen lausunto.

19.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Mika Kättö, sisäasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön ja Svenska Finlands Folktingin kirjalliset lausunnot.

23.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön kirjallinen vastine 22.5.2006.

30.05.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

31.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön, Suomen Kuntaliiton, Suomen Palopäällystöliitto ry:n, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n kirjalliset lausunnot. Merkitään, ettei Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:ll

- ä ollut huomautettavaa.

-

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

02.06.2006

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n kirjalliset lausunnot.

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 8/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 08.02.2006

Käsittely päättynyt 20.04.2006 PeVL 12/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

08.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Asian ilmoittaminen

09.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

03.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Mika Kättö, sisäasiainministeriö (K)

- hallitusneuvos Paulina Tallroth, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö

03.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- professori Olli Mäenpään kirjallinen lausunto

07.03.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- professori Martin Scheininin kirjallinen lausunto

21.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- professori Mikael Hidénin kirjallinen lausunto

20.04.2006

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 12/2006 vp

​​​​