HE 222/2009

HE 222/2009

laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.10.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 20.10.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 20.10.2009 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 20.10.2009

Käsittely päättynyt 04.12.2009 StVM 53/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.11.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 28/2009 vp

25.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- etuuspäällikkö Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

- asiantuntija, OTK Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät (K)

26.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yhteiskuntasuhteiden sihteeri Hanna Kuntsi, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (K)

- apulaisjohtaja Ari Sipilä, Teknologiateollisuus ry (K)

- kassanjohtaja Marja-Leena Meriläinen, Metallityöväen Liiton Työttömyyskassa (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

27.11.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 24/2009 vp

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

01.12.2009

Valmistava keskustelu

02.12.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (K)

04.12.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 53/2009 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 21.10.2009

Käsittely päättynyt 11.11.2009 PeVL 28/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

03.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

04.11.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.11.2009

Merkitty saapuneeksi

- lausuntoluonnos

11.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 28/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 21.10.2009

Käsittely päättynyt 25.11.2009 TyVL 24/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

04.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö

- ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- asiantuntija, HTM Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät ry (K)

05.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisjohtaja Ari Sipilä, Teknologiateollisuus ry (K)

- johtava lakimies Mika Hämäläinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- yhteiskuntasuhteiden sihteeri Hanna Kuntsi, Palvelualojen ammattiliitto PAM (K)

- johtaja Marja-Leena Meriläinen, Metallityöväen Työttömyyskassa (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

11.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö

12.11.2009

Valmistava keskustelu

24.11.2009

Yleiskeskustelu

25.11.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 24/2009 vp