HE 263/2004

HE 263/2004

vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.12.2004 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 15.12.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 149/2003TPA 34/2003TPA 80/2003

Käsittelyyn yhdistettyHE 261/2004HE 262/2004

Lakivaliokunta

Saapunut: 16.12.2004

Käsittely päättynyt 16.06.2005 LaVM 10/2005 vp

Käsittelyvaiheet

04.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

04.02.2005

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 261/2004 vp, HE 262/2004 vp

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 149/2003 vp, TPA 34/2003 vp, TPA 80/2003 vp

Jatkettu I käsittely

08.02.2005

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

09.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö (K)

- oikeudellisen yksikön johtaja Paavo Siltanen, Rikosseuraamusvirasto (K)

- ylitarkastaja Heimo Kangaspunta, kriminaalihuoltolaitos (K)

18.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisiylitarkastaja Eero Laine, sisäasiainministeriö (K)

- budjettisihteeri Juha Majanen, valtiovarainministeriö (K)

- hallitussihteeri Päivi Kaartamo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Anne Hujala, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön eläkevakuutusyksikön kirjallinen lausunto.

01.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusneuvos Anja Tulenheimo-Takki, korkein oikeus (K)

- presidentti Lauri Melander, Helsingin hovioikeus (K)

- laamanni Heikki Nousiainen, Vantaan käräjäoikeus (K)

- hallinto-oikeustuomari Veijo Tarukannel, Hämeenlinnan hallinto-oikeus (K)

Merkitty saapuneeksi

- vankeinhoitolaitoksen ylilääkäri Heikki Vartiaisen valiokunnalle toimittama selvitys.

03.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtionsyyttäjä Matti Nissinen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- kihlakunnanvouti Olli Sippola, Turun kihlakunnan ulosottovirasto (K)

- johtaja Anna-Katrina Grönholm, Riihimäen vankila (K)

08.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Sauli Hautakangas, Oulun vankila (K)

- johtaja Jaakko Kopra, Vilppulan vankila (K)

- johtaja Kirsti Nieminen, Keravan vankila (K)

- ylilääkäri Hannu Lauerma, Vankimielisairaala (K)

10.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sihteeri, vartiopäällikkö Reima Laakso, Vankilavirkailijain Liitto VVL ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi

- Vankimielisairaalan lisäselvitys.

15.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Jukka Mäki, Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS (K)

- projektipäällikkö Matti Hytönen, KRIS-Suomi ry (K)

- pääsihteeri Kristiina Kouros, Ihmisoikeusliitto ry (K)

16.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asianajaja Risto Kyytinen, Suomen Asianajajaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- vankeinhoitolaitoksen ylilääkäri Heikki Vartiaisen lisäselvitys.

17.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Eero Backman, (K)

- professori Dan Frände, (K)

- professori Pekka Koskinen, (K)

31.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Raimo Lahti, (K)

- dosentti, oikeustieteen tohtori Tapio Lappi-Seppälä, (K)

01.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ma. osastopäällikkö Jarmo Littunen, oikeusministeriö (K)

05.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Martti Majanen, (K)

- professori Kimmo Nuotio, (K)

07.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen tohtori Ari-Matti Nuutila,

- professori Matti Tolvanen, (K)

08.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ma. käräjätuomari Petteri Kosonen, Riihimäen käräjäoikeus (K)

- valtiotieteiden kandidaatti Kimmo Hypén, (K)

- valtiotieteiden kandidaatti Sonja Kurtén-Vartio, (K)

12.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Terttu Utriainen, (K)

- professori Pekka Viljanen, (K)

29.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylilääkäri Antti Holopainen, A-klinikkasäätiö (K)

04.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Esa Vesterbacka, vankeinhoitolaitos (K)

- ylilääkäri Heikki Vartiainen, vankeinhoitolaitos (K)

Päätetty jatkokäsittelystä.

24.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

02.06.2005

Yleiskeskustelu

03.06.2005

Merkitty saapuneeksi

- PeVL 20/2005 vp

14.06.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

15.06.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

II käsittely

16.06.2005

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 10/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 20.12.2004

Käsittely päättynyt 02.06.2005 PeVL 20/2005 vp

Käsittelyvaiheet

21.12.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

17.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö (K)

- professori Pekka Koskinen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi

- professori Mäenpään lausunto

Merkitty saapuneeksi

- professori Scheininin lausunto

Jatkettu I käsittely

01.06.2005

Merkitty saapuneeksi

- lausuntoluonnos

Epävirallinen keskustelu

02.06.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- 1.6. esitelty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 20/2005 vp

​​​​