HE 263/2009

valmisteverotuslaiksi ja laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.12.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.12.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 09.12.2009

Käsittely päättynyt 09.03.2010 VaVM 10/2010 vp

Käsittelyvaiheet

09.12.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.12.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

02.03.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 5/2010 vp - HE 263/2009 vp.

02.03.2010

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

09.03.2010

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 10/2010 vp

Verojaosto

09.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tanja Nurmi, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- tulliylitarkastaja Markus Teräväinen, Tullihallitus

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus (K)

10.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Henrik Lönnberg, Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto (K)

- Tupakkateollisuusliitto ry (K)

- Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry (K)

19.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- laskentajohtaja Oiva Peltokoski, VR-Yhtymä Oy (K)

- talouspäällikkö Riitta Parviainen, Avecra Oy

- tulliasiantuntija Matti Alpua, KPMG Oy Ab

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

26.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tanja Nurmi, valtiovarainministeriö (K)

02.03.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 5/2010 vp.

Valmistava keskustelu

05.03.2010

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

09.03.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 09.12.2009

Käsittely päättynyt 26.02.2010 PeVL 5/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.12.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

09.12.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

- valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, professori Mäenpää, OTT Pellonpää, professori Ojanen ja HTT Viljanen.

10.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tanja Nurmi, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- oikeustieteen tohtori Matti Pellonpää, (K)

- hallintotieteiden tohtori, dosentti Jukka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.02.2010

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 5/2010 vp