HE 294/2014

HE 294/2014

eduskunnalle viittomakielilaiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 05.03.2015 PeVM 10/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Maria Soininen, oikeusministeriö (K)

- sosiaalineuvos Viveca Arrhenius, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- opetusneuvos Jussi Pihkala, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- toiminnanjohtaja Markku Jokinen, Kuurojen Liitto ry (K)

- ordförande Magdalena Kintopf-Huuhka, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Markku Suksi, (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- professori (ma.), dosentti Jukka Viljaselta

Pyydetty lisäselvitys:

- oikeusministeriöltä

13.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori (ma.), dosentti Jukka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys

20.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön vastine

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.03.2015

Esitelty mietintöluonnos

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 10/2014 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 18.02.2015 SiVL 16/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

15.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Maria Soininen, oikeusministeriö (K)

- opetusneuvos Jussi Pihkala, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus (K)

- toiminnanjohtaja Markku Jokinen, Kuurojen Liitto ry (K)

- kehittämisjohtaja Kaisa Alanne, Kuurojen Liitto ry

- viittomakieliyksikön päällikkö Laura Pajunen, Kuurojen Liitto ry

- ordförande Magdalena Kintopf-Huuhka, Finlandssvenska teckenspråkiga rf (K)

27.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Humanistinen ammattikorkeakoulu (K)

- Jyväskylän yliopisto (K)

29.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Maria Soininen, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.02.2015

Pyydetty lisäselvitys:

- STM, OKM

13.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys

17.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön selvitys

18.02.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

​​​​