HE 31/2005

HE 31/2005

laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.04.2005 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 19.04.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 20.04.2005

Käsittely päättynyt 16.05.2005 SiVM 9/2005 vp

Käsittelyvaiheet

21.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

20.05.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 18/2005 vp

Jatkettu I käsittely

24.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Ulla Taskinen, opetusministeriö (K)

27.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Kalevi Pohjala, Opetushallitus (K)

- puheenjohtaja Aatos Lahtinen, ylioppilastutkintolautakunta (K)

- erityisasiantuntija Lieselotte Eskelinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- varapuheenjohtaja Eira Kasper, Suomen Rehtorit ry (K)

- erityisasiantuntija Olavi Arra, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- puheenjohtaja Joonas Turunen, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

27.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- Suomen ammattiin opiskelevien keskusliitto - SAKKI ry:n lausunto 27.5.2005

31.05.2005

Yleiskeskustelu

14.06.2005

Yksityiskohtainen käsittely

14.06.2005

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto 13.6.2005, Kuurojen liitto ry:n lausunto 15.6.2005

16.06.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

16.06.2005

Valmistunut:

- SiVM 9/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 20.04.2005

Käsittely päättynyt 19.05.2005 PeVL 18/2005 vp

Käsittelyvaiheet

21.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

27.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ulla Taskinen, opetusministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Jatkettu I käsittely

03.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Pentti Arajärvi, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

19.05.2005

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 18/2005 vp

​​​​