HE 31/2006

HE 31/2006

laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.04.2006 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 25.04.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 25.04.2006 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 26.04.2006

Käsittely päättynyt 27.10.2006 HaVM 21/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.05.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

11.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jutta Gras, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Reijo Lahtinen, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto.

Käsittely

12.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Hyväksytään valiokunnan kokouksessa 11.5.2006 toimitettu asiantuntijakuuleminen.

- erikoissuunnittelija Tero Mikkola, työministeriö (K)

- ylitarkastaja Hanna Helinko, Ulkomaalaisvirasto (K)

- vähemmistövaltuutettu Rainer Hiltunen, (K)

- johtaja Jorma Kuuluvainen, Perniön vastaanottokeskus (K)

- ulkomaalaispoliisin johtaja, ylikomisario Hannu Pietilä, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- vanhempi lakimies Kirsi Hytinantti, Pakolaisneuvonta ry (K)

18.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelija Taina Martiskainen, Lastensuojelun Keskusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön kirjalliset lausunnot.

23.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Viestintäviraston kirjallinen lausunto.

24.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- lapsiasiavaltuutetun kirjallinen lausunto.

02.06.2006

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Punaisen Ristin kirjallinen lausunto.

07.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäasiainministeriö (K)

27.09.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.09.2006

Jatkettu valmistava keskustelu

12.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön kirjallinen lausunto.

26.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- UNHCR:n Baltian maiden ja Pohjoismaiden alueellinen toimiston kirjallinen lausunto.

Epävirallinen keskustelu

27.10.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 21/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 25.04.2006

Käsittely päättynyt 08.06.2006 PeVL 23/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.04.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

18.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jutta Gras, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö (K)

- assistentti Juha Lavapuro, (K)

- hallintotieteiden tohtori Jukka Viljanen, (K)

- professori Martin Scheinin, (K)

18.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- professori Teuvo Pohjolaisen kirjallinen lausunto

Valmistava keskustelu

06.06.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

08.06.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 23/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 26.04.2006

Käsittely päättynyt 02.06.2006 TyVL 11/2006 vp

Käsittelyvaiheet

26.04.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

04.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jutta Gras, sisäasiainministeriö (K)

- lähetystöneuvos Ilkka Rentola, ulkoasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Hanna Helinko, Ulkomaalaisvirasto (K)

05.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen, työministeriö (K)

- ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- vähemmistövaltuutettu Rainer Hiltunen, (K)

- Pakolais- ja maahanmuutotyön päällikkö Leena-Kaisa Åberg, Suomen Punainen Risti (K)

- suunnittelija Taina Martiskainen, Lastensuojelun Keskusliitto (K)

- vanhempi lakimies, varatuomari Kirsi Hytinantti, Pakolaisneuvonta ry (K)

Käsittely

19.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Leena Markkanen, Kyläsaaren vastaanottokeskus

Merkitty saapuneeksi

- Rajavartiolaitoksen kirjallinen lausunto.

23.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- Metsälän vastaanottokeskuksen johtaja Pekka Nuutisen muistio.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

24.05.2006

Valmistava keskustelu

31.05.2006

Yleiskeskustelu

02.06.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 11/2006 vp

​​​​