HE 348/2014

HE 348/2014

eduskunnalle laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.01.2015 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 14.01.2015

Käsittely päättynyt 27.02.2015 HaVM 51/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.01.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- Helsingin käräjäoikeus (K)

- Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry (K)

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

20.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Marko Meriniemi, sisäministeriö (K)

- oikeusasiamiehensihteeri Mikko Eteläpää, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- poliisitarkastaja Matti Högman, Poliisihallitus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

24.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- vastine

- sisäministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.02.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 51/2014 vp

​​​​