HE 38/2006

HE 38/2006

taksiliikennelaiksi sekä laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.04.2006 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 25.04.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 26.04.2006

Käsittely päättynyt 15.12.2006 LiVM 34/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

26.04.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

27.04.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Harri Cavén, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö

07.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Harri Cavén, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

09.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneinsinööri Silja Siltala, Suomen Kuntaliitto (K)

- asiamies, varatuomari Tiina Pasuri, Helsingin seudun kauppakamari (K)

- liikennevaliokunnan jäsen Heikki Kovanen, Helsingin seudun kauppakamari (K)

14.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Lauri Säynäjoki, Suomen Taksiliitto (K)

15.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Pentti Mäkinen, Keskuskauppakamari (K)

- palkkasihteeri Marko Varajärvi, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (K)

- puheenjohtaja Kari Westerlund, Helsingin Taksiautoilijat ry (K)

- toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen, Linja-autoliitto (K)

- taksiyrittäjä Matti Pohjola, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin seudun kauppakamarin lisäselvitys

16.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallituksen puheenjohtaja Eero Keinänen, Helsingin Taksi-Data Oy (K)

- toimitusjohtaja Mauri Puolakanaho, Oulun Aluetaksi Oy (K)

- taksiyrittäjä Marja Haapamäki, (K)

- taksiyrittäjä Unto Lehtonen, (K)

23.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikönpäällikkö Ari Herrala, Ajoneuvohallintokeskus (K)

28.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Harri Cavén, liikenne- ja viestintäministeriö

- hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Taksiliiton pykäläehdotukset

30.11.2006

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n kommentit

01.12.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.12.2006

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n sähköpostiviesti 4.12.2006

Jatkettu valmistava keskustelu

07.12.2006

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n lisäkommentit 7.12.2006, kirjallinen kysymys 416/1992 ja siihen 15.10.1992 annettu vastaus

Jatkettu valmistava keskustelu

08.12.2006

Yleiskeskustelu

12.12.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

13.12.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

15.12.2006

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valiokuntaneuvos Sami Manninen,

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 34/2006 vp

Erillinen ratkaiseva käsittely

11.01.2007

Keskusteltiin asiasta.

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 26.04.2006

Käsittely päättynyt 20.10.2006 PeVL 31/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.04.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- Linja-autoliiton esitys 9.5.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Harri Cavén, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Juha Karhu, (K)

11.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

19.10.2006

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

20.10.2006

Yksityiskohtainen käsittely

- tarkistettu lausuntoluonnos

Valmistunut:

- PeVL 31/2006 vp

​​​​