HE 44/2012

HE 44/2012

eduskunnalle laeiksi yliopistolain 36 ja 38 §:n, ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.05.2012 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 22.05.2012 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 23.05.2012

Käsittely päättynyt 12.06.2013 SiVM 3/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.05.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.06.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Hannu Sirèn, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

12.10.2012

Merkitty saapuneeksi

- Yliopisto-opiskelijoiden Anssi ja Laura Mularin kannanotto 6.10.2012.

26.10.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 23/2012 vp

08.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vararehtori Jukka Kola, Suomen yliopistot UNIFI ry (K)

- vararehtori, professori Jukka Kola, Helsingin yliopisto (K)

- varapuheenjohtaja, rehtori Henrik Wolff, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry. (K)

- opintopalvelujohtaja Mari Ikonen, Jyväskylän yliopisto (K)

- direktör Mats Lindfelt, Åbo Akademi (K)

27.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutuspoliittinen sihteeri Jarmo Kallunki, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- asiantuntija Veli-Matti Taskila, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- edunvalvonta-asiamies Joonas Mikkilä, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

- puheenjohtaja Aleksej Fedotov, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

- edunvalvontasihteeri Terhi Haapaniemi, Opiskelija-Allianssi - OSKU ry (K)

- koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, Vammaisfoorumi ry (K)

28.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Outi Kivipelto, Opetushallitus (K)

04.12.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Hannu Sirén, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- opetusneuvos Birgitta Vuorinen,, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

11.12.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatoimitusjohtaja Tiina Kupila-Rantala, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (K)

- projektipäällikkö Antti Mäki, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (K)

19.12.2012

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön vastine 5.12.2012

06.02.2013

Merkitty saapuneeksi

- Joensuun yliopiston opiskelijoiden kannanotto 11.1.2013

08.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

- puheenjohtaja Jukka Eero Vuorinen, Suomen opinto-ohjaajat ry (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

13.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen, puolustusministeriö (K)

- projektipäällikkö Satu Korhonen, Turun yliopisto (K)

19.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Hannu Sirén, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- puolustusministeriön lisäselvitys 15.2.

01.03.2013

Merkitty saapuneeksi

- johtaja Hannu Sirénin vastaus 28.2.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.03.2013

Merkitty saapuneeksi

- Iltakoulujen liitto ry:n kannanotto 8.3.2013

Pyydetty lausunto:

- PeV

Pyydetty kirjallinen lausunto:

20.03.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin yliopisto

- Aalto-yliopisto

03.04.2013

Merkitty saapuneeksi

- Anneli Mularin kannanotto 1.4.2013

16.04.2013

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön muistio 16.4.2013

23.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Birgitta Vuorinen,, opetus- ja kulttuuriministeriö

- hallitussihteeri Laura Hansén, opetus- ja kulttuuriministeriö

07.06.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Jatkettu valmistava keskustelu

12.06.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 22.05.2012

Käsittely päättynyt 24.10.2012 PeVL 23/2012 vp

Käsittely päättynyt 23.04.2013 PeVL 13/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.05.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

30.05.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

05.06.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Laura Hansén, opetus- ja kulttuuriministeriö

- opetusneuvos Birgitta Vuorinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Tarmo Miettinen, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Epävirallinen keskustelu

19.10.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

23.10.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

24.10.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 23/2012 vp

Asian ilmoittaminen

13.03.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.03.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

05.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Laura Hansén, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- opetusneuvos Birgitta Vuorinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.04.2013

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 13/2013 vp