HE 45/2014

HE 45/2014

eduskunnalle vankeutta ja tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.05.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 06.05.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 26/2013TPA 9/2013

Lakivaliokunta

Saapunut: 06.05.2014

Käsittely päättynyt 09.12.2014 LaVM 17/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.05.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.05.2014

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 26/2013 vp, TPA 9/2013 vp

20.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö (K)

- hallitussihteeri Matti Vartia, oikeusministeriö

- poliisiylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäministeriö (K)

- oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

21.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Anna-Liisa Sandvik, Etelä-Suomen rikosseuraamusalue (K)

- lakimies Anni Karnaranta, Länsi-Suomen rikosseuraamusalue (K)

- johtaja Eeva Säisä, Helsingin vankila (K)

- johtaja Tuomo Junkkari, Vantaan vankila (K)

- vankilanjohtaja Juhani Järvi, Turun vankila (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue (K)

23.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- laamanni Tapani Koppinen, Keski-Suomen käräjäoikeus (K)

- hallinto-oikeustuomari Matti Tamminen, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- pääjohtaja Esa Vesterbacka, Rikosseuraamuslaitos (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

- kehittämispäällikkö Maarit Suomela, Kriminaalihuollon tukisäätiö (K)

- puheenjohtaja Jari Tuomela, Vankilavirkailijain Liitto VVL ry (K)

- asianajaja Mikko Helenius, Suomen Asianajajaliitto (K)

05.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Matti Tolvanen, (K)

17.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Kaisa Tammi-Moilanen, Vanajan vankila (K)

05.11.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 34/2014 vp

05.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö (K)

- hallitussihteeri Matti Vartia, oikeusministeriö

14.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisävastine.

09.12.2014

Yleiskeskustelu

09.12.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 17/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 07.05.2014

Käsittely päättynyt 24.10.2014 PeVL 34/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.05.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.05.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

18.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö (K)

- hallitussihteeri Matti Vartia, oikeusministeriö

- eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

- OTM, VTM, VT Leena Mäkipää, (K)

- apulaisprofessori Sakari Melander, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeustieteen tohtori Mikael Koillinen, (K)

12.09.2014

Epävirallinen keskustelu

24.10.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 34/2014 vp