HE 50/2004

HE 50/2004

sairausvakuutuslaiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.04.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 21.04.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 102/2003LA 107/2004LA 108/2003LA 11/2003LA 112/2004LA 121/2004LA 139/2003LA 161/2003LA 34/2003LA 36/2004LA 55/2003LA 6/2004LA 62/2003LA 74/2004LA 75/2003LA 79/2004LA 80/2003LA 82/2003LA 97/2004TPA 3/2003TPA 34/2004TPA 40/2003TPA 41/2004TPA 73/2003TPA 77/2004

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 164/2004

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 21.04.2004

Käsittely päättynyt 11.11.2004 StVM 25/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

18.06.2004

Merkitty saapuneeksi

- Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN-Fin:n esitys

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anja Kairisalo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- osastopäällikkö Elise Kivimäki, Kansaneläkelaitos (K)

Jatkettu I käsittely

30.09.2004

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto lakialoitteesta LA 36/2004 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Samok ry:n, Munuais- ja siirtopotilaiden Liitto ry:n ja Schering-Plough Oy:n muistiot

- hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö

- osastopäällikkö Elise Kivimäki, Kansaneläkelaitos

- erityisasiantuntija Sinikka Huhtala, Suomen Kuntaliitto (K)

- lakimies Jaana Meklin, Akava

- asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät (K)

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

- jaostopäällikkö Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

05.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Jouko Vasama, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry

- toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo, Kehitysvammaliitto (K)

- järjestöpäällikkö Heli Saloranta, Munuais- ja Siirtopotilaiden Liitto ry

- erikoislääkäri Kaj Rönnholm, Munuais- ja Siirtopotilaiden Liitto ry

- järjestöjohtaja Merja Heikkonen, Näkövammaisten Keskusliitto

- sosiaali- ja terveyspäällikkö Jaana Penttilä, Suomen Vammaisfoorumi ry (K)

- toimitusjohtaja Jorma Huttunen, Suomen Diabetesliitto (K)

- dosentti, erikoislääkäri Kim Vettenranta, Sylva ry Syöpäsairaiden lasten ja nuorten yhdistys

- sosiaalityöntekijä Ulrika Wickström, Sylva ry Syöpäsairaiden lasten ja nuorten yhdistys (K)

07.10.2004

Merkitty tiedoksi.

- Oikeusasiamiehen ratkaisu

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 102/2003 vp, LA 108/2003 vp, LA 11/2003 vp, LA 139/2003 vp, LA 161/2003 vp, LA 34/2003 vp, LA 36/2004 vp, LA 55/2003 vp, LA 6/2004 vp, LA 62/2003 vp, LA 74/2004 vp, LA 75/2003 vp, LA 79/2004 vp, LA 80/2003 vp, LA 82/2003 vp, LA 97/2004 vp, TPA 3/2

Merkitty saapuneeksi

- YTY ry:n muistio

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Merja Nikkinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen, Linja-autoliitto (K)

- hallintopäällikkö Timo Koskinen, Suomen Taksiliitto (K)

- hallituksen jäsen Jari Mäkinen, Suomen palvelutaksit ry (K)

12.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Anja Kairisalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Martti Heinonen, Lääketeollisuus ry (K)

- farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura, Suomen Apteekkariliitto (K)

- toiminnanjohtaja Matti Pöyry, Suomen Hammaslääkäriliitto (K)

- edunvalvontajohtaja Markku Kojo, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- suunnittelija Lena Öhman-Jokinen, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry (K)

- lakiasiain päällikkö Marja Lounasmaa, Tehy ry (K)

- johtaja Tuija Kuusmetsä, Schering-Plough Oy (K)

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:n lausunto

19.10.2004

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 107/2004 vp, LA 121/2004 vp

Merkitty saapuneeksi

- Suomen reumatologisen yhdistyksen ja Suomen Ortopedisen manuaalisen terapian yhdistyksen kannanotot

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö

- yrittäjäsihteeri Riitta Hanski, Suomen Fysioterapeuttiliitto ry (K)

- puheenjohtaja Riitta Collin, Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttilitto ry (K)

- hallituksen jäsen Petteri Koski, Suomen Naprapath-yhdistys ry (K)

- puheenjohtaja Eila Siniluoto, Suomen Osteopaattiliitto ry (K)

- puheenjohtaja Markku Keränen, SKOL, Suomen Koulutetut Osteopaatit liitto ry (K)

- vastaava psykologi Vesa Nevalainen, Suomen Psykologiliitto ry (K)

- päätoimittaja Sirkiä Pirjo, Suomen Suuhygienistiliitto ry (K)

- puheenjohtaja Ursula Schwab, Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry (K)

20.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Aino Sainio, Terveydenhoitoalan palvelujärjestöt TEPA ry (K)

- hallituksen jäsen Timo Soini, Terveydenhoitoalan Palvelujärjestöt TEPA ry

- hallituksen jäsen Kai Lybeck, Terveydenhoitoalan Palvelujärjestöt TEPA ry

22.10.2004

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 112/2004 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- landskapsläkare / maakuntalääkäri Birger Ch Sandell, Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus

- ordförande / puheenjohtaja Pekka Tuominen, Ålands handikappförbund r.f. (K)

- verksamhetsledare / toiminnanjohtaja Marice Sjöberg-Nuri, Ålands handikappförbund r.f.

26.10.2004

Merkitty saapuneeksi

- Ålands handikappförbund r.f.:n lausunnon suomennos sekä ent. suuhygienistiyrittäjä Marja Lehinsalon ja lakimies Tapio Kaupin kirjelmä

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- hallitusneuvos Anja Kairisalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- pääsihteeri Sinikka Rajaniemi, lääkkeiden hintalautakunta

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

27.10.2004

Yleiskeskustelu

29.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anja Kairisalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

09.11.2004

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto

Yksityiskohtainen käsittely

10.11.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

11.11.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 25/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 22.04.2004

Käsittely päättynyt 28.10.2004 PeVL 33/2004 vp

Käsittelyvaiheet

22.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

25.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anja Kairisalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

- professori Pentti Arajärvi, (K)

- professori Raija Huhtanen, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Jatkettu I käsittely

09.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

15.06.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- ent. suuhygienistiyrittäjä Marja Lehinsalon ja lakimies Tapio Kaupin kirjelmä

07.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

07.10.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- ent. suuhygienistiyrittäjä Marja Lehinsalon ja lakimies Tapio Kaupin lisälausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

20.10.2004

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

21.10.2004

Yleiskeskustelu

- 20.10. esitelty lausuntoluonnos

22.10.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

27.10.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

28.10.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 33/2004 vp

​​​​