HE 62/2013

HE 62/2013

eduskunnalle hallituksen toimenpidekertomuksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen yhdistämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Valtioneuvoston kanslia

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.06.2013 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 11.06.2013 tarkastusvaliokuntaan lausuntoa varten
Perustuslakivaliokunta lähettänyt 26.09.2013 ulkoasiainvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn yhdistettyPNE 1/2013

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 12.06.2013

Käsittely päättynyt 10.12.2013 PeVM 5/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.06.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

26.09.2013

Pyydetty lausunto:

- HE 62/2013 vp - UaV

27.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia (K)

- budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöjohtaja Maija-Leena Paavola, eduskunnan kanslia

- pääjohtaja, oikeustieteen tohtori Tuomas Pöysti, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- valtioneuvoston kanslialta oikeusministeriön lausunnosta

05.12.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- valtioneuvoston kanslian lausunto oikeusministeriön lausunnosta

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- PNE 1/2013 vp

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.12.2013

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 5/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 26.09.2013

Käsittely päättynyt 03.12.2013 UaVL 9/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

03.10.2013

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- PNE 1/2013 vp - PNE 1/2013 vp

27.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtioneuvoston kanslia (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

03.12.2013

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos - versio 0.1

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Pekka Puustinen, ulkoasiainministeriö

Valmistunut:

- UaVL 9/2013 vp

Tarkastusvaliokunta

Saapunut: 12.06.2013

Käsittely päättynyt 26.09.2013 TrVL 2/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

12.06.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

10.09.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

11.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtioneuvoston kanslia (K)

- valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen, Valtiovarain controller -toiminto, valtiovarainministeriö

- budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö (K)

- eduskunnan apulaispääsihteeri Jarmo Vuorinen, eduskunnan kanslia

- ylijohtaja Tytti Yli-Viikari, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta (K)

24.09.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.09.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TrVL 2/2013 vp

​​​​