HE 90/2006

HE 90/2006

kansaneläkelaiksi, laiksi vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.09.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 06.09.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 113/2006LA 122/2006LA 131/2006LA 87/2006TPA 14/2003TPA 67/2004

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 06.09.2006

Käsittely päättynyt 25.01.2007 StVM 56/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Minna Liuttu, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

- etuuspäällikkö Marjukka Turunen, Kansaneläkelaitos (K)

- lakimies Minna Levander, Eläketurvakeskus

17.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n kirjallinen kannanotto

- asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- työmarkkina-asiamies Merja Hirvonen, Suomen Yrittäjät

- johtaja Kaarina Knuuti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

- sosiaali- ja terveyspäällikkö Jaana Penttilä, Suomen Vammaisfoorumi ry (K)

09.01.2007

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 113/2006 vp, LA 122/2006 vp, LA 131/2006 vp, LA 87/2006 vp, TPA 14/2003 vp, TPA 67/2004 vp

16.01.2007

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön vastine

19.01.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

24.01.2007

Yksityiskohtainen käsittely

25.01.2007

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 56/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 07.09.2006

Käsittely päättynyt 18.12.2006 PeVL 48/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

- professori Pentti Arajärvi, (K)

- professori Raija Huhtanen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

13.12.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

18.12.2006

Yksityiskohtainen käsittely

- 13.12.2006 esitelty lausuntoluonnos

Valmistunut:

- PeVL 48/2006 vp